👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt - Ön

Skapad 2021-06-04 09:23 i von Bahrs skola Uppsala
I det här projektet ska ni få arbeta med ett skrivprojekt som ska mynna ut i en roman, "Ön".
Grundskola 6 Svenska
Du kommer att arbeta med ett skrivprojekt som heter "Ön". Slutproduktenen blir en roman bestående av fem kapitel.

Innehåll

Undervisning 

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Ön". Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitelt ska innehålla.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t.ex  använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Du får också läsa igenom dina kamraters texter och du får ge och ta emot respons på texterna.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • skriva berättande texter
 • hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • kunna ge respons
 • kunna ta respons och omarbeta din text utifrån det
 • kunna följa en planering för ditt skrivande
 • skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar mm
 • använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • skriva berättande texter
 • hålla en röd tråd i din berättelse
 • ge respons
 • ta respons
 • skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar
 • använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6