👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Coolagruppen VT -21

Skapad 2021-06-04 09:53 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Vi träffas varje tisdag fm. Och under våren kommer vi även att arbeta med Mariposa.

Innehåll

 

Syfte 

Förbereda barnen inför starten i förskoleklass. 

Få barnen att känna sig trygga i gruppen.

Barnen vågar säga vad de tycker, blir lyssnade på.

Vi pedagoger tar till oss barnens tankar i vår planering. 

 

Mål

Trygghet

Respektera varandra.

Grupptillhörighet

 

Metod/Undervisning

Vi undervisar utifrån materialet Väpplarna, natur och teknik.

Introduktion till förskoleklassen.

Samarbete med scenkompaniet Mariposa, ”ljuda med kroppen och magiska omvandlingar”.

Samarbete med de andra 5-6 åringarna på Alma. 


Vi delar upp coolagruppen i mindre grupper i vissa situationer.

Vi börjar och slutar alla tillsammans och på samma sätt.

 

Nina och Ulla har ansvar för coolagruppen.
Vi har gruppen i olika lokaler.

 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar på unikum genom bilder och kommentarer så barnen blir uppmärksamma på sitt lärande. 
Vi samtalar med barnen så vi får med deras tankar i vår dokumentation.
Vi tittar på dokumentationsfoton från föregående gång för återkoppling. 

Vi pedagoger turas om att dokumentera.

 

 

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18