👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Pojken och Tigern- En Sverigeresa

Skapad 2021-06-04 09:58 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Ett arbete i svenska och So för år 3 utifrån den skönlitterära boken "Pojken och Tigern - en Sverigeresa".
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Vem är Pojken? Vem är Tigern? Vad händer på resan? Hur ser Sverige ut? Du kommer att få lära känna Pojken och Tigern och följa deras äventyr på en fantastisk resa genom Sverige när vi tillsammans läser boken.

Innehåll

Arbetsområde

I ämnet svenska tränar vi på att:

 • läsa- läsa med flyt och inlevelse och läsförståelse
 • skriva- skriva ord, meningar, svara på frågor. 
 • tala- tala på rätt sätt utifrån mottagare och ämne.

 

Elevens mål

Du ska kunna:

 • läsa kapitlen med flyt och förståelse, både enskilt, i par och i mindre grupp
 • återberätta handlingen muntligt eller skriftligt
 • svara på frågor om textens innehåll, skriftligt eller muntligt
 • skriva meningar med stor bokstav, punkt och andra skiljetecken
 • lyssna aktivt på andra som läser eller berättar
 • kunna delta i samtal och disskussioner om frågor och ämnen hämtade från texten
 • kunna förstå både muntliga och skriftliga instruktioner

Så här ska vi arbeta

Varje vecka kommer du att få läsa ett kapitel i boken "Pojken och Tigern" i läsläxa. I skolan kommer du att få läsa enskilt med lärare eller i grupp. Då tränar vi på att läsa med flyt och inlevelse. Samtidigt tränar du på att lyssna på andra. Vi kommer att prata om det du har läst. Ibland får du återberätta handlingen muntligt och ibland kommer du att få skriva om vad du har läst. Du kommer att få svara på frågor om texten både muntligt och skriftligt.

Vi följer dessutom Pojkens och Tigerns resa på kartan över Sverige. Du får även bekanta dig med de olika landskapen, några städer, landskapsdjur och landskapsblommor.

Vi kommer att bedöma

Under arbetets gång kommer vi att bedöma din förmåga att:

 • läsa med flyt
 • förstå textens innehåll genom att svara på frågorna muntligt eller skriftligt
 • återberätta handlingen muntligt eller skriftligt
 • kunna skriva meningar med stor bokstav och punkt
 • lyssna aktivt på andra
 • kunna delta i samtal och diskussioner
 • kunna förstå både muntliga och skriftliga instruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO

Matriser

Sv SO
Pojken och tigern

På väg mot målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Läsa
Jag läser med visst flyt, behöver stöd ibland.
Jag läser med bra flyt och kan korrigera själv.
Jag läser med mycket bra flyt och korrigerar själv.
Återberätta
Jag kan återberätta delar av handlingen muntligt och skriftligt.
Jag kan på ett bra sätt återberätta handlingen muntligt och skriftligt.
Jag kan på ett mycket bra sätt återberätta handlingen muntligt och skriftligt.
Läsförståelse
Jag visar viss förståelse genom att svara på enklare frågor om innehållet. Mina svar är enkla och korta.
Jag visar förståelse genom att svara på frågor om innehållet muntligt och skriftligt. Mina svar består av hela meningar.
Jag visar förståelse genom att svara på frågor om innehållet muntligt och skriftligt. Mina svar är utförliga.
Berättande
Jag kan till viss del berätta/läsa i grupp och lyssnar ibland på andra.
Jag kan berätta/läsa i grupp och lyssnar på andra.
Jag kan på ett bra sätt berätta/läsa i grupp och lyssnar på andra, ställer frågor.