👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens Undervisning Rörelse vt-21

Skapad 2021-06-04 10:21 i Torallastigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Solens planering för undervisning Rörelse vt:21

Innehåll

 

 

VARFÖR

Camilla Björklund från Göteborgs universitet har forskat om yngre barn och matematik, i sin avhandling konstaterade hon att barnens förståelse för och erfarenheter av matematiska fenomen synliggörs genom kroppen, genom ett handlande.

En annan som forskat om Toddlares samspel är Elin Miche’lsen. I sin studie såg hon att den mest vanligt förekommande känslan hos barnen var glädje och då främst rörelseglädje.

 

 

VAD?

 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. ( Lpfö 18) (Att röra på sig är en naturlig del av lärande för yngre barn Boken ”Toddlare” i förskolan av: Ebba Hilde’n)


Småbarn behöver miljöer, prövningar och hinder som utmanar och lockar till till motorisk lek där de kan utveckla alla grundläggande grovmotoriska rörelser ( rulla, åla, krypa, gå, springa, hoppa, snurra, balansera, klättra, kasta, fånga, gräva, hälla). Vi utgår även från vår planering av matematik och binder ihop det med rörelse. 

 

Metod

 

- Vi kommer gå till skogen som bjuder på många olika motoriska utmaningar

- Vi kommer ha olika undervisningar med rörelse både ute och inne, där vi använder vår temabok och barnens populärkultur ex. Hoppa som en gräshoppa, flyg som ett flygplan, Bamsegympa m,m.

- Bygga upp lekmiljöer och ta fram material som inspirerar till använda den egna kroppen, att springa, hoppa, balansera, ösa, hälla, gräva, forma, bygga och konstruera.

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.