👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2021-06-04 10:22 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 4 Historia Svenska som andraspråk Religionskunskap Svenska
I detta arbetsområde får du vara med om en tidsresa till det medeltida samhället. Här kommer ni att råka ut för både sjukdomar, bråk, tyska handelsmän och blodbad.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

 • Vilken tidsperiod medeltiden varade.
 • Förklara hur kristendomen kom till Norden och hur den nya religionen förändrade samhället.
 • Hur människor levde på medeltiden och kunna jämföra att vara barn, man och kvinna då och nu.
 • Berätta om handeln kring Östersjön under medeltiden.
 • Känna till hur samhället var uppbyggt med de fyra stånden.
 • Kunna berätta om några centrala gestalter i det medeltida Sverige t.ex. Heliga Birgitta, Birger Jarl och drottning Margareta.
 • Känna till några viktiga europeiska upptäcktsresor, vad de har betytt och fått för konsekvenser.
 • Använda historiska begrepp kopplade till området.
 • Hålla en muntlig presentation för klassen.

Så här kommer vi arbeta:

 • Läsa texter och göra quiz på Clio.
 • Göra uppgifter i ett "Medeltidshäfte"
 • Se på filmer som Ahmed i medeltiden, Historiepolisen och andra korta faktafilmer (alla filmer kommer du hitta länkade på hemsidan om du vill se dem igen hemma).
 • Högläsa en skönlitterär bok som utspelar sig under tidsepoken.
 • Läsa korta texter (både skönlitteratur och fakta) och göra uppgifter till texterna.
 • Förbereda och genomföra en muntlig presentation om en person eller händelse under medeltiden.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

 • Se hur aktiv du är på lektionerna och hur du bidrar i diskussioner.
 • Se hur du löser uppgifterna du får av din lärare.
 • Lyssna på din muntliga presentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Hi Re Sv SvA
Muntlig framställning-sv

Muntliga redovisnigar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Talar tydligt och i lagom tempo.
Du talar mestadels tydligt, och oftast i lagom tempo.
Du talar tydligt och i lagom tempo.
Du talar tydligt och i lagom tempo. Du varierar tempot.
Ledighet i tal, röstläge och engagemang
Du talar fritt ibland, men läser även innantill ibland. Du varierar i viss mån röstläget.
Du talar ganska fritt, tittar bara korta stunder i manuset. Du varierar röstläget, låter ganska engagerad.
Du talar fritt, använder bara stödord som hjälp. Du varierar röstläget och låter engagerad.
Ögonkontakt med publiken
I viss utsträckning.
Har ganska bra ögonkontakt
Har mycket ögonkontakt.
Kroppsspråk, gester
Du använder kroppsspråket ibland
Du har delvis ett förstärkande kroppsspråk
Kroppsspråk och gester förstärker presentationen på ett bra sätt
Innehåll
Du gör en kort, enkel redovisning och du håller dig till ämnet.
Du håller dig till ämnet och har ett intressant innehåll och en tydlig inledning och avslutning.
Du har ett intressant och rikt innehåll. Du har en bra och genomarbetad inledning och avslutning.
Använder egna formuleringar, anpassar språket efter syftet och mottagaren.
I viss mån, men du använder ibland lånade formuleringar från en bok eller nätsida.
Du har ett ganska naturligt språk med i stort sett egna formuleringar.
Du har ett naturligt språk, använder egna formuleringar och förklarar svåra ord för lyssnarna.