👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skäggdoppingen Hållbar framtid 4. Projektsammanfattning FO2

Skapad 2021-06-04 11:17 i 133921 Förskolan Påsen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen under läsåret, där vi sammanfattar året som gått. Projektsammanfattningen är en uppföljning av det projektarbete som pågått under läsåret och blir till en pedagogisk berättelse. I projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av undervisningen och hur den har lett till lärande och utveckling hos barnen. Sammanfattningen utgör också ett av underlagen för arbetslagets självvärdering WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator).

Innehåll

                  

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möte med naturen

 

Livet i naturen

 

Efter sommaren hade alla barnen med sig en bild som visade på just "mitt möte" med naturen. Bilderna laminerades och varje barn fick under några veckor presentera och berätta om sin bild, sin naturupplevelse och i barngruppen reflekterade vi tillsammans kring vad var och en visat och berättat om. Bilderna har sedan hängts upp i trappan för att visa att alla naturupplevelser är lika men ändå olika och att vi tillsammans delar den natur som finns runt om oss.

Tillsammans med barnen formulerade vi vår projektfråga Livet i naturen. Vi bestämde sedan att vi skulle bygga "en natur" inne på Sjötomten. Vår tanke var att tillsammans med barnen ta reda på vad som finns den riktiga naturen och också utforska vad som händer och sker ute  i naturen. Vår tanke var att arbeta rhizomatiskt och väva in samtliga läroplans mål i projektet. Vi ville alltså få in både matematik, språk, skapande, rörelse, naturvetenskap och teknik och normer och värden på ett utforskande sätt i projektet.

Vi hade under hösten många utforskande skogsvandringar och tillsammans med baren utforskade vi. Vi studerade årstidsväxlingen både det som växer och det som lever. Träd, maskar och myror fångade särskilt barnens intressen och vi fördjupade oss särskilt kring detta. Vi lärde oss namn på olika växter och träd, lärde oss skilja på löv och barr, kottar och om ekoprocessen mellan maskar, löv och jord och om livet i en myrstack. 

Vi reflekterade tillsamman med barnen och drog paralleller kring människan och samhället och kring livet i en myrstack som på många sätt liknar varandra då myror samarbetar precis som vi människor.

Vi har dramatiserat, sjungit och lekt lekar som som handlat om djur och natur, årstider och väder. Vi har även läst och fördjupat oss i böcker, tittat på filmer och googlat fakta. Vi har haft veckans naturfråga varje vecka.

Vi har också jobbat med väder och temperatur, vi har lärt oss att mäta temperaturen med grader. Vi har mätt höjd och djup och utforskat och mätt vattendjup i olika vattenpölar och håligheter, höjd på saker vi funnit i naturen och längden  på oss själva.

Inne på förskolan byggde vi upp en naturmiljö, vi började med att täcka in ett stort 3 dimensionellt område med papp och sedan målade vi allt somrigt grönt. Vi skapade och målade olika träd, stockar och stubbar. När hösten kom rev vi av alla sommargröna löv, och skapade nya höstlöv som vi senare rev av när träden blev helt kala. Barnen gjorde maskar i lera som de gömde i löven och vi konstruerade små myrstackar och gjorde myror. När det blev vinter målade vi över hela bygget med vitt. Vi arbetade och experimenterade med snö och regn, arbetade med temperatur och skapade termometrar. Vi byggde också upp berget i skogen i papiermaché och byggde vattenpölar, stockarna vi har barnmöten på i skogen, gjorde en regnbåge, vattenmoln och regn. Till våren var det dags att klä allt i grönt och vi fyllde träden med klorofyll och så småningom gjorde vi gröna knoppar, blad och som avslutning gjorde alla barn varsitt körsbärsträd.

Vi har också skapat olika naturrutor i vårt projektbygge. Vi valde att avgränsa och spara en av varje årstid. För att markera gjorde vi fyra olika naturrutor som vi gränsade av med staket. Barnen fick välja och planera för bygget av sina egna staket och därefter konstruera ett eller flera staket där de räknade och summerade hur många pinnar det behövdes för att göra dem.

När projektbygget var klart kom barnen fram till att det saknades barn i naturbygget. Barnen kom själva fram till att de skulle kunna göra sig själva i lera. De fick sedan placera ut sin figur i naturen eller i den årstid som var och en gillade allra bäst. Några valde att ställa sig i vårrutan under körsbärsträden, andra ville göra snögubbar eller snöänglar i vinterområdet. En del lade sig i gräset för att sola eller titta på molnen och på regnbågen. Ett gäng hoppade i höstlöven. De allra flesta ville vara uppe på berget och klättra eller hoppa i vattenpölarna.

Vi avslutade årets projekt med att tillsammans göra frågor till en tipspromenad med frågor kring allt vi lärt oss under projektets gång. Barnen bjöd sedan in sina vårdnadshavare (som under läsåret kunnat följa projektet via lärloggar, titthål och barninfobrev) till en avslutande projektvisning för att knyta ihop hela projektet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18