👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid 4. Projektsammanfattning FO2, Stinsen

Skapad 2021-06-04 11:40 i 133421 Förskolan Godsvagnen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen under läsåret, där vi sammanfattar året som gått. Projektsammanfattningen är en uppföljning av det projektarbete som pågått under läsåret och blir till en pedagogisk berättelse. I projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av undervisningen och hur den har lett till lärande och utveckling hos barnen. Sammanfattningen utgör också ett av underlagen för arbetslagets självvärdering WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator).

Innehåll

 HÅLLBAR FRAMTID - Barns möte med naturen

Med utgångspunkt i våra promenader i närområdet, utifrån digitala och analoga kartor, utforskade barnen hur man kan ta sig till och från olika platser genom att orientera sig med hjälp av en karta.. Samt hur naturen i vårt närområde ser ut. Detta gjordes i halvgrupp, så för att skapa en gemensam utgångspunkt för hela gruppen valde vi ut en plats  för båda grupperna att återkomma till i skogen. Vår plats blev en gammal ek i Hammarbyskogen som har dokumenterats för att kunna följa årstidernas skiftningar.

                                          

 

Det vi ville få ut av projektet var att vi vill att barnen ska få en känsla för vad naturen är både i och utanför vår närmiljö. Vi ville att barnen skulle bli medvetna om sin egen del och påverkan på naturen, hur den fungerar och hur vi kan och ska ta hand om den. Vår önskan kring projektet var att barnen/gruppen skulle känna sig delaktiga, och att deras kunskaper och intressen vävdes samman till en helhet. Detta känner vi att vi har gjort. Barnen har upplevt naturen runtomkring oss, men vi har även tittar närmare på den genom att plantera fröer.

Barnen har på nära håll kunnat studera naturens förändringar genom att vi regelbundet har gått till skogen. "Vår" ek har dokumenterats, och på förskolan har vi kunnat tittat på och pratat om bilderna både på lärplattan och via projektorduken. Barnen har sett hur trädet har förändrats, samt hur området runtomkring ser ut. I de gemensamma reflektionerna har barnen ställts frågor som: Hur tror ni trädet ser ut om ett år, fem år och om hundra år? Barnen tänker att om vi tar hand om naturen enligt allemansrätten regler: Inte störa och inte förstöra så borde eken kunna stå kvar länge.

Barnen har även fått tänka till kring hur skulle de kunna hitta till eken om de inte gick dir med förskolan utan t.ex. med sin familj? Barnen har fått pröva på att med hjälp av telefonens kart- och gps funktion fått orientera sig fram till vårt träd. 

                                                                          

 

 

För att ytterligare kunna studera naturens utveckling och vad som behövs för att att få en blomma att växa, så har vi i de olika grupperna planterat frön. Den ena gruppen planterade ringblommor och den andra solrosor. Barnen fick dela med sig av sina kunskaper kring odling, och gemensamt bland dessa kunskaper var att för att få något att växa behövs det jord, vatten och sol. Efter att ha planterat de olika fröerna har barnen kunnat ha koll på de små plantorna, sett att de har vuxit på lite olika sätt. Varför har det blivit så? Tillsammans har de kunnat se att vissa plantor har fått för lite vatten och börjat ruttna, medan andra fått för mycket, och börjat torka ut. De har därmed fått en en förståelse för naturens balans. I väntan på att plantorna ska växa sig större har barnen målat av de olika blommorna. Blommorna projicerades upp på stora papper fastsatta på väggen, och i grupper om två-tre barn målade barnen av blommorna. Det blev en övning både i att se blommornas detaljer, men även i att kunna samarbeta. Blommorna sattes upp för att inspirera till ett fortsatt bildskapande

För att ytterligare befästa kunskaperna som barnen fått kring planteringsprocessen, så har barnen i solrosgruppen gjort varsin digital bok. Barnen har lagt in bilder, och sedan skrivit text/pratat kring bilderna.

              

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18