👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2021-06-04 11:55 i Nyhemsgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Genom språk och kommunikation stöttar och uppmuntrar vi pedagoger barnen att kommunicera och att utveckla deras språkliga förmågor.

Innehåll

Nuläge

En förskola som består av barn i åldrarna 1-2 år.

Rutiner och upprepningar.

Barn har intresse av att bokprata och bläddra i böcker både digitalt och i fysisk form.

 

Mål

Att öka barnens språk och ordförståelse efter sina förutsättningar. 

Ge dem redskap att kommunicera.

Syfte

Vi vill stärka barnens språkliga förmåga och ge dem möjlighet att uttrycka sig mångsidigt i lek och samspel. 

Genomförande

Vi ska bokprata, använda oss av tecken och bildstöd och använda oss av digitala medel. 

Vi finns nära barnen i leken och samtalar med dem i alla vardagliga situationer.

Alla barn i förskolan ska deltaga.

Barnen kommer att delas in i grupper på vardera avdelning. 

Detta arbete kommer att pågå under hela läsåret  2021-2022

Dokumentation under lärprocessen

Det dokumenteras regelbundet i unikum.

All personal är ansvarig för dokumentationen. 

Ansvar

All personal har ansvar för att det planerade arbetet blir genomfört. 

Uppföljning

Utvärderar på planeringsdagarna under terminerna

Reflekterar och analyserar på avdelningsplaneringarna. 

Allt dokumenteras i unikum. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18