👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UTTRYCKA SIG MUNTLIGT, INTERAKTION & STRATEGIER, samt KOMMENTERA & JÄMFÖRA FÖRETEELSER (REALIA) ÅK 7, 2020/2021

Skapad 2021-06-04 12:20 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
En dialog som utförs i elevpar. Eleverna presenterar en person till utseende och personlighet utifrån en förvald bild. Presentationen leds med frågeställningar från den andra eleven. Hen skall variera frågeorden och ställa passande frågor om den valda personen.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
UTTRYCKA SIG MUNTLIGT, INTERAKTION & STRATEGIER: Muntlig interaktion på franska i olika sammanhang. Kunna ställa och besvara frågor om personer, miljöer, aktiviteter, mat etc. KOMMENTERA & JÄMFÖRA FÖRETEELSER: Känna till företeelser från den fransktalande världen, kommentera och jämföra med egna erfarenheter som kunskaper.

Innehåll

UTTRYCKA SIG MUNTLIGT, INTERAKTION & STRATEGIER, samt KOMMENTERA & JÄMFÖRA FÖRETEELSER (REALIA) ÅK 7 - Poser des questions et répondre! Muntlig framställning och interaktion, kommentera & jämföra, Fr åk 7 2020/2021 

 

SYFTE 

 • UTTRYCKA SIG MUNTLIGT, INTERAGERA och använda STRATEGIER: Muntlig interaktion på franska i olika sammanhang. Kunna ställa och besvara frågor om personer, miljöer, aktiviteter, mat etc. 
 • KOMMENTERA & JÄMFÖRA FÖRETEELSER: Känna till företeelser från den fransktalande världen, kommentera och jämföra med egna erfarenheter som kunskaper.

 

ARBETSBESKRIVNING

Du kommer under läsårets gång att få kontinuerlig träning i att kommunicera på franska, ställa frågor, besvara frågor och berätta. Du behöver träna strategier för att uttrycka dig och göra dig förstådd på franska. Vi kommer att göra jämförelser med den fransktalande världen med vår egna kunskap och erfarenhet vilket du också kommer att få tillfälle att kommentera, jämföra och beskriva.

 

BEDÖMNING

Bedömning av kunskapskraven delges i matrisform. Att uttrycka sig muntligt och muntlig interaktion liksom startegier. Även matrisform för realian om den fransktalande världen, dvs att kommentera & jämföra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9

Matriser

M2
MATRIS: ATT UTTRYCKA SIG MUNTLIGT, INTERAKTION & STRATEGIER, samt att KOMMENTERA & JÄMFÖRA FÖRETEELSER (REALIA), Fr7 2020/2021

Tala

>>>
>>>
>>>
>>>
UTTRYCKA SIG MUNTLIGT & MUNTLIG INTERAKTION
Eleven kan MED STÖD AV LÄRAREN i tal formulerar sig ENKELT OCH BEGRIPLIGT med ord, fras och meningar.
Eleven kan i tal formulera sig ENKELT OCH BEGRIPLIGT med ord, fraser och meningar..
Eleven kan i tal formulera sig ENKELT, RELATIVT TYDLIGT OCH TILL VISS DEL SAMMANHÄNGANDE med ord, fraser och meningar..
Eleven kan i tal formulera sig ENKELT, TYDLIGT OCH RELATIVT SAMMANHÄNGANDE med ord, fraser och meningar.
STRATEGIER FÖR MUNTLIG INTERAKTION
Eleven TRÄNAR MED STÖD AV LÄRAREN STRATEGIER som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda NÅGON STRATEGI som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda NÅGRA OLIKA STRATEGIER som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda FLERA OLIKA STRATEGIER som löser problem och förbättrar interaktionen.
KOMMENTERA & JÄMFÖRA FÖRETEELSER (REALIA)
Eleven TRÄNAR PÅ ATT KOMMENTERA MED STÖD AV LÄRAREN I ENKEL FORM några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra ENKLA JÄMFÖRELSER egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i ENKEL FORM form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra ENKLA JÄMFÖRELSER med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i ENKEL FORM form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra ENKLA JÄMFÖRELSER med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar ÖVERSIKTLIGT några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra ENKLA JÄMFÖRELSER med egna erfarenheter och kunskaper.