👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering HT21

Skapad 2021-06-04 13:25 i Skogslinden Haninge FSK/GR
Förskola
Förskolan Skogslinden Arbetslag för yngrebarn: avdelningarna Trollet, Sländan och Flugan. Detta är en beskrivning av vårt valda upplägg under uppstartsperioden HT2021.

Innehåll

Kort beskrivning av vårt valda upplägg under uppstartsperioden:

Sländan och Trollet har få inskolningar och arbetar mer med återanknytning till varandra och förskolans rutiner.
Arbetar med omvärldsorientering (utflykter) och påbörjar uppstartsarbetet med observationer av barnens intresseområden utifrån ”fantasi och realitet”.

 

Flugan har till större del inskolningar och arbetar med anknytning och introduktion av förskolans rutiner och verksamhet.
Erbjuder aktiviteter som skapande, samling och vattenlek. De första dagarnas inskolning sker utomhus på vår ”lilla” gård tillsammans med vårdnadshavare innan barnen succesivt integreras med barnen i övriga arbetslaget. Barngruppens behov får avgöra hur vi rent konkret fördelar aktiviteterna och lägger upp strukturen.

 

Alla grupper ska läsa mycket för barnen för att fånga upp intresseområden och barnens egna frågeställningar. Vi introducerar specifikt sagan och figurerna ”Snick & Snack, Vännerna i Kungaskogen bygger en koja” och ”Vännerna går på utflykt” av Lisa Grane och Ingela Bergmann.

 

Vår valda uppstartsfrågeställning:

Vad intresserar barnen, vad har de för frågeställningar och vad tycker de är spännande och dras till?
Vad finns det för gemensamma intressen utifrån sagor i de olika åldersgrupperna som vi kan använda som utgångspunkt i läsårets projekt?

 

Syfte:

 Formulera syfte med projektet. (Varför ska vi göra det här?)

Att under uppstartsperioden lära känna barnen och få syn på deras intressen och att utifrån det hitta gemensamma frågeställningar till introduktionen av vårt gemensamma projektfokus  ”Fantasi och realitet” och berättelserna om ”Snick och Snack”.

 

Mål:
Formulera mål med projektet. (Vad vill vi uppnå
?)

Att i ett lugnt tempo ge de nya barnen möjlighet att lära känna varandra, samspela och samarbeta i gruppen genom att vara närvarande pedagoger, successivt introducera förskolans rutiner, verksamhet och lokaler för barnen.

 

 

 

 Ge barnen möjlighet till att upptäcka nya material och tekniker samt fördjupa sig i redan kända arbetsmaterial och metoder genom att utforska våra nya avdelningar, nya rutiner, vår närmiljö och vår nya projektsaga.