👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokanalys

Skapad 2021-06-04 15:49 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Svenne är en vanlig sjuttonåring från en liten by i södra Sverige. Bara på grund av sitt namn dras han in i ett politiskt spel som varken han eller någon annan riktigt förstår. Ett nytt nationellt parti med en karismatisk partiledare växer sig starkt, och efter ett halvår är Sverige förändrat. Men allt får sin ände under några dagar av kaos och upplopp. Efter det måste Svenne fly för livet. Han misstänks vara ansvarig för hämndaktioner, mord, misshandel och straffläger. Nu gömmer han sig undan polisen och alla som vill hämnas. Här är hans version av vad som hände. En spännande och provocerande bok som inte lämnar någon läsare oberörd.

Innehåll

Berätta kort vad boken handlar om. Skala bort alla onödiga detaljer så att bara det viktigaste kommer med.
 
Vilka kopplingar kan du göra  mellan...
 
...boken och dig? (text till själv)
...boken och andra texter? (text till text)
...boken och världen? (text till världen)    Välj en textkoppling och berätta utförligt om den!
 
Budskap
Vad tror du är bokens budskap, dvs vad tänker du att man kan lära om livet genom att läsa boken?
Ge tydliga exempel ur boken som motiverar ditt budskap.
Resonera kring på vilket sätt boken budskap kan vara viktigt för dig/för oss/för världen.
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Bokanalys

Rubrik 1

Betygsunderlag saknas/Ej godkänt resultat
E
C
A
Sammanfattning
Din sammanfattning innehåller många onödiga detaljer alternativt saknar någon viktig del.
Din sammanfattning innehåller de flesta av de viktigaste delarna och bara några enstaka onödiga detaljer.
Din sammanfattning innehåller de de viktigaste delarna av handlinge och har en tydlig röd tråd.
Textkoppling
Du gör en enkel textkoppling(boken till dig, boken till andra texter, boken till världen)
Du gör en mer utvecklad textkoppling. (boken till dig, boken till andra texter, boken till världen)
Du gör en välutvecklad textkoppling. (boken till dig, boken till andra texter, boken till världen)
Karaktären
Du redogör enkelt för karaktären och någon händelse som påverkar denne.
Du redogör för karaktären på ett trovärdigt sätt och förstår vilka händelser som påverkar denne.
Du redogör för karaktären på ett trovärdigt sätt och förstår vilka händelser som påverkar denne samt förstår varför personen utvecklas.
Budskap
Du styrker ditt budskap på följande sätt: • Med ett enkelt exempel ur texten. • Med något du själv läst/lärt/upplevt. Ditt budskap är enkelt eller uppenbart och/eller gäller för en liten del av texten.
Du styrker ditt budskap på följande sätt: • Med tydliga exempel ur texten. • Med tydliga kopplingar till något du själv läst/lärt/upplevt. Ditt budskap är tydligt, relevant och gäller för stora delar av texten.
Du styrker ditt budskap på följande sätt: • Med övertygande och väl valda exempel ur texten. • Med övertygande och tydliga kopplingar till något du själv läst/lärt/upplevt. Ditt budskap är tydligt, relevant och övergripande.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad genom att du har långa och korta meningar, och inleder meningarna på olika sätt. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad genom att du har långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ny aspekt