👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering för Haren v.23

Skapad 2021-06-04 20:20 i Dibber Älta Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Under vårterminen 2021 kommer vi lägga fokus och arbeta utefter vår Lärvän Ute-Ugo gemensamt på hela förskolan- och därmed kommer naturvetenskap att genomsyra verksamhetens alla delar. Här är Harens planering för vecka 23.

Innehåll

Måndag: [Rörelse]

- Förmiddag: Är på gården, leker under hökens vingar, kom mina små kycklingar, kurragömma och kull.

- Samling : Språksamling, veckodag, årstid, rutiner, prata om veckans färg gul. Använda oss av tecken som stöd när vi nämner färgen gul och vilken veckodag det är.

Tisdag: [Naturvetenskap/Ute]

- Förmiddag: Gå till skogen, träna på närmiljön samt grovmotoriken. Barnen får i uppdrag att hitta något som är gult. Vi tränar på siffran ett.

- Samling: Mattematiksamling, rutiner, pratar om veckans färg gul. Återkoppla till vad vi har gjort i skogen. Varje barn får slå storatärningen och räkna prickar. Använda oss av tecken som stöd när vi nämner färgen gul och vilken veckodag det är.

Onsdag: [Naturvetenskap/Matemarik] 

- Förmiddag: Haren delas upp i två grupper. Prata om hur många stenar vi har i gruppen. En grupp målar sina stenar i gul färg på Haren och den andra gruppen är i Rävens atelje.

- Samling: Sångsamling, sångfiskar, årstid, veckodag, rutiner, prata om veckans färg gul. Använda oss av tecken som stöd när vi nämner färgen gul och vilken veckodag det är.

Torsdag: [Skapande/konstruktion]

- Förmiddag: Målar materialet som vi tillsammans med barnen plockat i skogen, halv grupp på haren, halv grupp på haren i gången/hallen. Vi använder oss av gul målarfärg.

- Samling: Rörelsesamling, veckodag, årstid, rutiner, prata om veckans färg gul. Barnen får öva på olika yogapossitioner. Använda oss av tecken som stöd när vi nämner färgen gul och vilken veckodag det är.

Fredag:

- Förmiddag: Sommarfest på gården. Lekar, tipsrunda, pizzalunch ute.

- Samling: Utgår då vi har sommarfest.