👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP i Teknik - Stridsmonstret och tidsmätare

Skapad 2021-06-05 14:39 i Björkö skola Öckerö
Du skall bygga din egen robot utifrån den beskrivningen och den materialsatsen som du får. När du har fått ihop den, vill du naturligtvis göra den snygg också. Avslutningsvis gör du en måttsatt relationsritning i skala 1:1 (naturlig storlek) och visar hur den blev.
Grundskola 6 Teknik
Du ska utifrån text- och bildinstruktioner bygga ett elektriskt stridsmonster, en robot som ska röra sig. Monstret kommer att möta andra stridsmonster i en utslagstävling enligt vissa regler. Du kommer även att få tillfälle att konstruera och bygga en tidmätare av material som du kan få tag på skolan eller hemma. Tidmätaren ska kunna mäta så nära 2 minuter som möjligt och tålas att testas flera gånger.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Du skall tillsammans med en kompis bygga en egen liten robot, som du skall få att röra sig.

Övergripande läroplansmål

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. S

Syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 

Undervisning

I undervisningen kommer du att

 • få material och en tillhörande beskrivning så att ni kan bygga en liten robot som rör sig med hjälp av en elektrisk motor.
 • få tillgång till material så att ni kan göra er robot snygg.
 • få tillgång till material för att bygga en tidmätare enligt vissa regler.

 

Bedömning

Bedömningen grundar sig på hur väl ni klarar av att utföra bygguppgifterna på lektionen och hur ni löser ev problem som uppkommer på vägen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6