👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden - Geografens testamente

Skapad 2021-06-05 17:18 i Näsvikens skola Hudiksvall
Arbete med norden åk5, utifrån Geografens testamente.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi kommer att göra en resa genom våra grannländer och utforska Norden, med hjälp av serien "Geografens testamente Norden" i tio avsnitt.

Innehåll

Elevversion: Planering tema Norden- Geografens testamente

Syfte

Vi kommer att lära oss mer om kartor och hur vi valt att rita och dela upp jorden i meridianer latituder, longituder mm, namngeografi inom Norden, men också om var människor bor, varför och hur de påverkar våra liv samt andra geografiska frågor och begrepp. 


Innehåll:

Vi använder läromedlet Upptäck - Jordens resurser Kapitel 1 & 2.

Vi kommer att titta på serien "Geografens testamente Norden", där Holger och Mortensen reser genom Norden och får spännande uppdrag och ledtrådar. Till varje avsnitt finns arbetsuppgifter som vi kommer att arbeta med.

Dessa arbetsblad tar upp:

 • Centrala geografiska begrepp
 • Namngeografi
 • Nordens natur- och kulturlandskap
 • Kartans uppbyggnad och funktioner
 • Olika naturtyper
 • Människans påverkan på naturen
 • Fördelning av Nordens befolkning 
 • Etniska minoriteter och urbefolkning
 • Statsskick

Blir du en mästergeograf?

 

Arbetsätt:

Vi kommer att lära oss och träna geografiska kunskaper genom att:

- se film

- spela Seterra och öva namngeografi

- Quizlet för att träna begrepp

- arbeta med atlas

- arbetsblad

- diskussioner

- genomgångar

- exit tickets

Redovisning:

Du ska visa dina kunskaper genom att:

- delta under lektionernas arbete

- karthäfte

- diskussioner

- exit tickets

- slutuppgift

 

Elevinflytande:

Arbeta med Geografens testamente

Val av olika nivåer på uppgifterna på arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Bedömning i geografi

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Namngeografi
 • Ge  4-6
Du har grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi.
Du har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi.
Du har mycket goda kunskaper om Nordens namngeografi.
Livsmiljöer
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Livsmilöer
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Geografiska begrepp
 • Ge  4-6
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt..
Hållbar utveckling
 • Ge  4-6
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Kartor, metoder och tekniker
 • Ge  4-6
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett ganska bra sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett bra sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett mycket bra sätt.