Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Rom

Skapad 2012-03-23 11:26 i Rödsleskolan Oskarshamn
Det här arbetsområdet handlar om hur romarna erövrade land efter land och byggde upp ett världsherravälde. När Romarriket var som störst sträckte det sig runt hela Medelhavet och omfattade stora delar av Europa. Romarna spred vad de lärt sig i sitt stora rike och grundade en rad soldatläger, som sedan blev storstäder.
Grundskola 7 – 9 Historia
Det här kapitlet handlar om hur romarna erövrade land efter land och byggde upp ett världsvälde. När Romarriket var som störst sträckte det sig runt hela Medelhavet och omfattade stora delar av Europa. Vi ska också se hur mycket romarna lärde sig av grekerna. Romarna spred vad de lärt sig i sitt stora rike.

Innehåll

Lgr 11

Syftet med det här arbetsområdet är att eleverna ska utveckla såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med plaster och människors berättelser.

Arbetets centrala innehåll är hämtat från rubriken Forna civilisationer, från förhistorisk tid till ca 1700.

Det kommer att behandla Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna att träna sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. De kommer även att träna på att använda historiska begrepp för att anlyser ahur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda lektioner av det centrala innehållet.

Textstudier s. 96-126

Instuderingsfrågor.

Film(Romarriket)

Undervisningen är grundad i att eleverna ska få ett historiskt perspektiv för att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap för framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande(Kap 1 s.9)

Eleverna får även träna sig att använda ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden(Kap 2 s.13)

Visa vad du lärt dig

Prov

Delprov 1- Romarnas historia

Delprov 2- Romarnas kultur

Tidsram

ca 5 veckor

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris i historia årskurs 7-9.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: