👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kap 5 & 6

Skapad 2021-06-06 13:59 i Oxledsskolan F-6 Partille
Grundskola 5 Matematik
I nästa två arbetsområden kommer du att få bekanta dig mer med vad geometri och volym kan innebära.

Innehåll

Vad?

Kap 5 Geometri:

 • Mäta och jämföra längder
 • Samband mellan olika enheter för längd
 • Använda skala
 • Känna igen, mäta och jämföra vinklar
 • Egenskaper hos och namn på några polygoner
 • Räkna ut omkretsen av polygoner
 • Räkna ut omkretsen av en cirkel, med hjälp av kunskapen av diametern.
 • Formler och uträkning av area
 • Förklara och motivera dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Kap 6 Volym och vikt:

 • Jämföra och uppskatta volym och vikt
 • Samband mellan enheter för volym och vikt
 • Välja metod för att räkna ut volym och vikt med miniräknare
 • Förklara och motivera dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Ord och begrepp:

prefix, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, skala, förminskning, förstoring, bas, höjd, parallellogram, romb, triangel, rektangel, cirkel, diameter, radie, kvadrat, omkrets, area

1 liter, 1 deciliter, 1 centiliter, 1 kilogram, 1 hektogram, 1 gram, kilo, hekto, deci, centi, milli, ton, avrundning, volym, och vikt. 

 

Hur?

Du kommer att få löpande genomgångar i grupp och individuellt. 

Träna med uppgifter i boken och digitalt.

Färdighetsträning muntligt och skriftligt.

Läxor.

Bedömning:

Sker löpande genom:

 • att studera din aktivitet på lektionerna både muntligt och skriftligt.
 • din förmåga att resonera kring matematiska problem med lärare och andra elever
 • hur du kan visa vad du kan på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6