👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära, magnetism och värme åk 7, VT21 Tunaskolan

Skapad 2021-06-06 14:10 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Krafter, ellära och magnetism.
Grundskola 7 Fysik
Genom att lära dig om naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier ska du kunna genomföra systematiska undersökningar och granska information, kommunicera och ta ställning i naturvetenskapliga frågor. För mer detaljerad info se classroom.

Innehåll

Mål

Arbetssätt och redovisningsform

Vårens fysikkurs har handlat om ellära, magnetism och värme. Vi har arbetat muntligt och skriftligt med teoriavsnitt, gjort övningar, sett filmer med tillhörande quiz, gjort uppgifter i boken och laborerat på de olika arbetsområdena.  Vi har haft diskussioner, genomgångar och bedömningen har gjorts genom både skriftliga och muntliga förhör. En stor del av undervisningen har skett genom fjärrundervisning. 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Vid arbetsperiodens slut görs bedömning i matrisen här nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Matris fysik åk 7-9, Tunaskolan

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Fakta och modeller
Begrepp och modeller inom energi, materia, universums uppbyggnad och andra fysikaliska sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper. Kunna beskriva fysikaliska sammanhang och naturvetenskapliga upptäckter med exempel. Eleven för enkla resonemang.
Eleven har goda kunskaper. Kunna beskriva fysikaliska sammanhang och naturvetenskapliga upptäckter samt sambanden mellan dessa. Eleven för resonemang i flera steg.
Eleven har mycket goda kunskaper. Kunna beskriva fysikaliska sammanhang och naturvetenskapliga upptäckter samt sambanden mellan dessa på ett generellt sätt. Eleven för komplexa resonemang.
Undersökningar
Genomföra undersökningar på olika nivåer.
Eleven följer givna planeringar och bidrar till enkla frågeställningar och bidrar till att göra planeringar som går att genomföra. Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan dra enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska teorier. Eleven kan göra en enkel rimlighetsbedömning av resultaten. Eleven kan efter en undersökning bidra till exempel på förbättringar. Gör enkla dokumentationer av undersökningarna.
Eleven följer givna planeringar och kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter viss justering går att arbeta efter. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska teorier. Eleven kan göra en utvecklad rimlighets-bedömning av resultaten. Eleven kan efter en undersökning ge exempel på förbättringar. Gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Eleven följer givna planeringar och kan formulera frågeställningar och planeringar som går att följa direkt. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska teorier. Eleven kan göra en välutvecklad rimlighets-bedömning av resultaten. Eleven kan efter en undersökning ge exempel på förbättringar och visa på nya frågeställningar att undersöka. Identifierar dessutom möjliga felkällor. Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Samtal och diskussion
Frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Söka naturvetenskaplig information. Hållbar utveckling.
Eleven samtalar och diskuterar frågeställningar och skiljer fakta från värderingar. Vid diskussioner för eleven till viss del samtalet framåt. Använder rimliga resonemang om källornas trovärdighet. Skapar enkla texter och för samtal med naturvetenskapligt språk och med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven samtalar och diskuterar frågeställningar med utvecklade motiveringar. Vid diskussioner för eleven samtalet framåt. Använder utvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Skapar utvecklade texter och för samtal med naturvetenskapligt språk och med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven samtalar och diskuterar frågeställningar med välutvecklade motiveringar. Vid diskussioner för eleven samtalet framåt och fördjupar och breddar dem. Använder välutvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Skapar välutvecklade texter och för samtal med naturvetenskapligt språk och med god anpassning till sammanhanget.