👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 Tunaskolan VT 21

Skapad 2021-06-06 14:34 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är kopplad till samhälle och teknisk utveckling. För mer detaljerad tidsplanering se classroom.

Innehåll

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi har arbetat muntligt och skriftligt med olika teoriavsnitt samt haft genomgångar. Vi har också arbetat praktisk med t ex matematiklaborationer och problemlösning i grupp. Du har arbetat med matematiska övningar både i skolan och hemma för bästa möjliga utveckling i matematik. Vi har dessutom haft regelbundna läxor. Under våren har vi arbetat med följande område; geometri, samband och förändring samt sannolikhet och statistik. 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Dina kunskaper har bedömts kontinuerligt under lektionerna både muntligt och skriftligt. Vi har haft två skriftliga prov (på de två senare områdena) där du bedömts efter de fem förmågor som finns angivna i matrisen.

Vid terminens slut görs en samlad bedömning i matrisen nedan.

Matriser

Ma
Matris matematik åk 7-9

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Räkna
Välja och använda lämpliga metoder för beräkningar.
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Kan välja och använda fungerade matematiska metoder.
Kan välja och använda effektiva och fungerande matematiska metoder.
Skriftlig redovisning
Föra och följa matematiska resonemang.
Presentera och följa matematiska resonemang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Presentera och följa matematiska resonemang på ett korrekt och fungerande sätt.
Presentera och följa matematiska resonemang på ett effektivt och korrekt sätt.
Muntlig redovisning
Använda matematikens uttrycksformer och språk för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Bidra till att formulera frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Redogör på ett i huvudsak fungerande sätt. För till viss del resonemang framåt.
Formulerar frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Redogör på ett fungerande sätt. För resonemang framåt.
Formulerar frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Redogör på ett fungerande och effektivt sätt. Fördjupar och breddar resonemang.
Problemlösning
Formulera och lösa problem.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Bidrar till att formulera enkla modeller och förslag. Kan delvis bedöma lösningens rimlighet.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Formulera enkla modeller och förslag. Kan relativt väl bedöma lösningens rimlighet. Anpassar metoden efter problemets karaktär. Bidra till att föreslå alternativa tillvägagångssätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Formulera modeller och förslag. Kan bedöma lösningens rimlighet. Anpassar metoden efter problemets karaktär. Kan föreslå alternativa tillvägagångssätt.
Matematiska begrepp
Använda och analysera matematiska samband och begrepp.
Använder grundläggande begrepp i välkända sammanhang. Enkla och vanligt förekommande resonemang.
Använder och beskriver begrepp i kända sammanhang. Utvecklade resonemang.
Relaterar olika begrepp till varandra i nya sammanhang. Beskriver begrepp väl. Väl utvecklade resonemang.