👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlekshandboken

Skapad 2012-03-23 12:31 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Kärlekshandboken! Din egen bok om kärlek!

Innehåll

Beskrivning

Utifrån ett urval av uppgifter, fem stycken obligatoriska (inklusive filmen) och minst sex stycken valfria, skapar ni en varsin handbok i kärlek där ni får möjlighet att uttrycka era tankar i ord. (Se separat arbetsblad) Jag kommer att repetera hur man ger och tar emot respons för att utveckla texter samt repetera de vanligaste skrivreglerna. 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Undervisningens innehåll

Vad? Hur?

 

Du väljer själv hur du vill bearbeta och ta fram din kärlekshandbok utifrån de olika uppgifter som finns att välja bland (varav tre obligatoriska). Du gör ett upplägg för hur den ska se ut - läser texter av olika slag - skriver och bearbetar egna texter (t. ex. noveller, dikter) mm.

Ett par av de obligatoriska uppgifterna görs i helklass efter gemensam genomgång.Vi kommer också att titta på film och diskutera den i helklass.

 

Detta kommer bedömas

Din kärlekshandbok ska vara välgenomtänkt och ge ett helheltsintryck. Den kommer att bedömas beroende på vilka uppgifter du valt att göra (några obligatoriska). I de flesta av uppgifterna utgår bedömningen från hur du uttrycker dina tankar och åsikter, hur du förmedlar ett budskap till läsaren. Du bedöms också utifrån hur du strukturerar din text (inledning - avslutning, röd tråd, styckeindelning mm.). Se matrisen nedan. 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Här finns en digital kopia...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris - kärlekshandboken

Läsa
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter och påvisar därmed grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Texterna eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp, fungerande struktur och enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, förklaringar och berättargrepp samt relativt väl fungerande struktur.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, förklaringar och berättargrepp samt väl fungerande struktur.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.