👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagans förtrollande värld - Berättande text - Att skriva en saga - 6C Våren 2021 Öjersjö Storegård.

Skapad 2021-06-06 23:51 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Du kommer att läsa och lyssna på berättande texter och sagor. Du kommer att skriva en egen saga med passande illustrationer, bearbeta den, ge och ta emot respons, samt läsa sagan med inlevelse. Du kommer att få lära dig om sagans typiska drag och uppbyggnad, berömda sagosamlare och författare liksom om folk- och konstsagan som form. Arbetsområdet innefattar även språklära, studieteknik och digital lärmiljö.
Grundskola 6 Svenska
I alla tider har människor berättat sagor för varandra. Varför? Vad är det som fångar oss? I folksagor och konstsagor finns det magi, talande djur, kentaurer, tomtar och troll. Du möter hjältar, drakar, prinsar och prinsessor på gott och på ont. Vilka typiska sagodrag finns det och vad skiljer sagan som form från andra berättelser? Har manga, myter, fantasy, tv-såpor och skräckfilmer med sagor att göra? I det här arbetsområdet får du svar på frågorna, vi läser, reflekterar och skriver en egen saga med passande illustrationer. Låt oss börja. Det var en gång ...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att du utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla ditt tal- och skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 

 

Arbetssätt och delmål

I det här arbetsområdet kommer du att träna på förmågan att tala, läsa och skriva. Du kommer att få lyssna till, titta på, läsa och skriva sagor. Du kommer också att arbeta med kamratrespons och få kunskaper om berättande text som genre, samt få specifika kunskaper om sagors budskap, typiska språkliga drag, uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar. Det innebär att du kommer att:

 • läsa, reflektera enskilt och i helklass om olika berättande texters innehåll, budskap och uppbyggnad.
 • få kunskap om sagogenren, dess muntliga tradition, lära känna sagosamlare och sagoförfattare, urskilja folksagor och konstsagor.
 • pröva olika lässtrategier och arbeta med studieteknik kopplat till vald inlärningsstil
 • hitta strategier för att skriva en egen saga med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • skapa en saga där ord och bild samspelar.
 • bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • ge och ta emot konstruktiv respons.
 • arbeta med språkets struktur så som meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, interpunktion, böjningsformer och ordklasser.
 • läsa din saga med variation och inlevelse i den muntliga traditionens anda.
 • skapa skrivdokument med hjälp av datorn, använda stavningskontroll och ordbok digitalt.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt på lektionerna med det arbete du gör muntligt och skriftligt. Du kommer också att skriva en saga och förhöras på fakta du lärt dig om sagogenren. I din berättande text, dvs din saga, bedöms huruvida du kan:

 • skriva en saga med innehåll, struktur och språklig variation.
 • grundläggande regler för stavning, skiljetecken, och språkriktighet.
 • använda gestaltande miljö- och personbeskrivningar i din saga.
 • skriva i dialogform med talstreck och sägesats. 
 • anpassa språket i din saga efter syfte, mottagare och sammanhang.
 • kombinera din text med bild för att förstärka och levandegöra textens budskap.

 

 

 

 

 

Matriser

Sv
Matris Berättande text - Sagoskrivande åk 6

Du är på väg mot ökad kännedom om aspekten.
Behov av mer träning och/eller användning av strategier för kunskapskrav E.
Du har kännedom om aspekten.
Motsvarande kunskapskrav E.
Du har god kännedom om aspekten.
Motsvarande kunskapskrav C.
Du har mycket god kännedom om aspekten.
Motsvarande kunskapskrav A.
Du kan skriva olika slags texter ...
med (...) innehåll, ... - början, mitt, slut - röd tråd - fördjupning
på väg
begripligt
relativt tydligt
tydligt
Du kan skriva olika slags texter med ...
(...) fungerande struktur och ... - sagogenre - sagodrag
på väg
i huvudsak
relativt väl
väl
Du kan skriva olika slags texter ...
med (...) språklig variation. - ordförråd - meningsbyggnad - grammatik: tempus, n- och t- genus, de/dem etc
på väg
viss
förhållandevis god
god
Du kan skriva olika slags texter och ...
I dina texter använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med (...) säkerhet. - stor bokstav och punkt - kommatering - citering - sägesats - styckeindelning - rubricering - sammansatta ord
på väg
viss
relativt god
god
Du kan skriva olika slags texter och ...
Dina berättande texter innehåller (...) gestaltande beskrivningar och ... - målande adjektiv - liknelser - beskrivningar av känslor genom exempelvis handlingar
på väg
enkla
utvecklade
välutvecklade
Du kan skriva olika slags texter med ...
(...) handling. - spänningskurva - dramaturgi (valen)
på väg
enkel
utvecklad
välutvecklad
Du kan skriva olika slags texter och ...
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett (...) sätt och därmed förstärker och levandegör dina texters budskap. - framsida - närbild - översiktsbild - baksidetext
på väg
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt