👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

All About Spring and Summer (VT 21 - Planering åk 1-3 Modersmål i Engelska)

Skapad 2021-06-07 09:11 i Enheten för flerspråkighet Stenungsund
Tema - Vår och Sommar (Spring and Summer) Genom att använda vår och sommar som tema, kommer eleverna ges möjlighet att utveckla sin tal-, läs- och skrivförmåga i modersmålet. Material och aktiviteter i lektionerna är differentierade för att vara tillgängliga till eleverna i gruppen. Planeringen omfattar flera lektionstillfällen.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Theme for lessons - All About Spring and Summer VT 21 - Planering åk 1-3 Modersmål i Engelska

Innehåll

Alternativ 1: Spring and Summer

 

Presentation av lektion genom Zoom In Zoom Out (Vår och Sommar Zoom)

Förståelse - Comprehension skills -When is summer? Learn about summer (material)

lyssna - listen

läsa - read

återberätta - retell

Fonemiska och fonologiska medvetenhet - phonics and phonetics

Phonics booklet

In my bucket L4 match and read

 

Alternativ 2: Olympiska Spelen - Summer Olympics*

Presentation av temat - Intro theme - All about the Olympic Games G

Gemensam läsning av boken - RAZ book - Summer Olympic Events multi-level

Level H for Yr lower 1-3

Level K for upper 1-3

Övningar och uppgifter

diskussioner för muntlig övning

 

Syfte - vilka kunskaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen?

Utveckla tilltro till språkförmågan

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Intresse för att läsa och skriva

Uttrycka sig i andra uttrycksformer

 

Centralt innehåll - lärandemål. Vad ska eleverna få möjlighet att lära? Lärandemål ska ha stöd i kursplan men innehållet i kursplanen måste brytas ner till betydligt mer avgränsade och konkreta mål.

Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå och tolka texter 

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Tala, lyssna och samtala

Samtal om vardagliga företeelser och händelser.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Texter 

Berättande texter för barn i form av bilderböcker.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

Språkbruk

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Ord och begrepp med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

Andra mål (ur kommentarmaterialet)

Läsa och skriva

Undervisningen i modersmål ska hjälpa eleverna att utveckla strategier för att förstå vad de läser, till exempel genom att ställa frågor till texten, jämföra det lästa med egna erfarenheter eller prata med andra om sina läsupplevelser.

Tala, lyssna och samtala

I årskurserna 1–3 används uttrycket muntligt berättande för att understryka att det handlar om en mindre formell kommunikation, till exempel mellan eleven och en kamrat. Genom att eleverna blir uppmärksamma på hur talet låter, och får möjlighet att utveckla ett flyt i sitt eget talspråk, blir det lättare för dem att förstå vad andra säger, och att själva göra sig förstådda.

Texter 

Elevnära texter är en bra utgångspunkt för mötet med litteratur, men skolan ska också öppna för nya insikter och vidareutveckla elevernas intressen och kunskaper.

Språkbruk

Kursplanen anger att eleverna genom hela grundskoletiden ska möta ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Vilka specifika ord och begrepp som eleverna ska möta avgörs alltid av elevernas behov och de moment som undervis-

ningen för närvarande behandlar. Det är alltid värdefullt att behandla ord och begrepp som eleverna möter i sina sammanhang. Att lära sig ord och begrepp handlar inte enbart om att utveckla ett stort ordförråd.

Genomförande - Hur kommer vi att jobba? Vilka aktiviteter gör vi för att ge eleven tillfällen att öva och utveckla sin tal-, läs- och skrivförmåga?

Tema med tillhörande material - Vinter

Årstid / månader

Vad händer i naturen?

Vad händer med djuren?

Vädret?

Att hålla sig varm

Aktiviteter

Högtider

 

Aktiviteter 

Läsning av modelltext

FÖRE läsningen 

utvalda ord förklaras genom synonymer och motsatser

ge bakgrund genom att koppla till egen erfarenhet

UNDER läsningen 

tänka högt och visa olika förståelse/lässtrategier

låt eleverna följa läsningen - uppmuntra till ljudning

välja ut ord som uttrycker känslor, kunskaper, åsikter

EFTER läsningen

återberätta i olika uttrycksformer som grupp, par och individuellt

bokstavsjakt (utvalda bokstäver)

hitta ordbilder

matcha och skriva ord till bild

Texttyp, struktur och språkliga drag

dekonstruktion av modelltexten

grammatik

Gemensam skrivning

välja text till bild (ordremsor, fraser, korta meningar)

skriva text till bild (ordremsor, fraser, korta meningar)

Individuell skrivning

skriva egen text till bild

rita och skriva

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3