👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges nationella minoriteter: Romer

Skapad 2021-06-07 09:42 i Östervåla skola 7-9 Heby
Grundskola 9 Historia Samhällskunskap
I det här arbetsområdet ska du lära dig om den svenska minoritetsgruppen romer.

Innehåll

Vad?

I det här arbetsområdet ska du lära dig om den svenska minoritetsgruppen romer. Det är en grupp människor som funnits i Sverige länge och räknas därför som en av de fem nationella minoriteterna. 

Romer är en grupp som under lång tid utsatts för diskriminering av allmänheten och den svenska staten. I det här arbetsområdet ska du fördjupa dig i hur denna diskriminering sett ut, men också lära dig mer om romernas strävan efter lika rättigheter.

Hur?

För att lära dig ska du:

 • ta del av genomgångar
 • göra anteckningar
 • delta i diskussioner
 • jobba med lektionsuppgifter

Området examineras genom en skrivuppgift.

Varför?

Romernas historia och nutid lär oss hur om rasism och fördomar kan få ne majoritet att behandla en minoritet illa.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9