👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trädet förplanering hösten 2021

Skapad 2021-06-07 11:39 i Vävaren Mariestad
Förskola
Enhetens målformulering: "Skapa förutsättningar och ge möjlighet för hållbara relationer, miljö och lärande".

Innehåll

Utgångsläge: Var är vi?

(Beskriv ett utgångsläge och vad förplaneringen kommer innehålla för fokus).

Barnen som kommer från Lövet har arbetat kring Grodan och hans vänner som berört arbetet kring normer och värden. Vi känner att Grodan kan fortsätta för att driva arbetet kring det området vidare och framåt på ett positivt sätt som skapar igenkänning för barnen. Kvarvarande barn på Trädet har också arbetat med relationer och värdegrunden. Vi kommer under förplaneringen fokusera kring Rörelse.

Intressen som vi observerat hos barnen som kan ligga till grund för att utforska och skapa aktiviteter kring i projektet: 
- Skogen/närmiljön
- Bygg och konstruktion
- Rollek
- Skapande
- Musik
- Yoga

 

Stödfrågor för veckoreflektion

  • Vad var syftet med undervisningstillfällena och hur bidrog dessa till barnens fördjupade förståelse?

  • Vilka förutsättningar skapar undervisningen för att främja hållbart lärande och hållbara relationer?

  • Vad/hur var min roll som pedagog?

  • Hur stödjer miljö och material barnens utforskande/processer i projektet/aktiviteten?

  • Vad fångar vi upp för fortsatt fördjupning?

 

Frågor för sammanställning av förplanering

Följande frågor ska besvaras när förplaneringen avslutas:

Var är vi?
Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område? Vad är utgångspunkten och syftet med projektet/utvecklingsområdet och hur har vi sett det/barnens behov/intressen? Forskning?

Vart ska vi?
Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen? Vilken/vilka kunskapsteorier ligger till grund för vår barnsyn och kunskapssyn?

På vilket sätt iordningställs miljön på avdelningen så att projektet kan ”leva” under hela dagen?

·       Hur presenteras och hur startar vi upp projektet med barnen?

·       Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?


Hur gör vi?

·       Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

·       Hur dokumenterar vi? Vems ansvar?

 

 

Reflektera och skriv kring varje fråga och lägg in det i en reflektionstext i planeringen för förplaneringen. Samma text kan användas för att ligga till grund för innehållstexten i planeringen för kommande projektplanering.