👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilarnas livscykel & från frö till planta

Skapad 2021-06-07 11:45 i Förskolan Tallbacken Tierp
Förskola
Hur blir det en fjäril? Hur blir det tomater och paprika?

Innehåll

Mål:

Undervisningen och aktiviteten är tänkt för både Ugglan samt Örnen. Aktiviteten/undervisningen ska ge barnen utrymme för att utveckla sina kunskaper kring naturens kretslopp. Barnen ska få utveckla sin nyfikenhet och sitt intresse för fjärilars utveckling från ägg till en flygfärdig fjäril. 

Barnen ska kunskap och upplevelsen kring hur växter går från att vara ett litet frö till att bli en växt som kan producera t. ex tomater. När växten sedan vissnar återgår den till att bli jord.

”Ge barnen förutsättningar att utveckla Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra Lpfö 18, s. 14 ”

Målkriterier:

Väcka barns nyfikenhet. 

Barnen har fått en förståelse för hur kretslopp i natur och djurliv är sammankopplat och hur de är beroende av varandra. 

Barnen utvecklar sin förmåga att se olika iakttagelser kring fjärilens olika utvecklingsstadier. 

Barnen har utvecklat sin förståelse för hur ett frö blir en planta och att plantan kan återgå till att bli jord.

Varför dessa mål:

Vi ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Lpfö 18, s. 14) samt förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld (Lpfö 18, s. 13). 

Så här ska vi arbeta:

Genom att arbeta med en förståelse hos barnen för hur djur/insekter och natur är beroende av varandra och ett fungerande kretslopp lägger vi grunden för ett ekologiskt hållbart samhälle.

Vi har beställt fjärilar och inväntar leverans. Vi har fått akvarium att diverse personal som ska hämtas. Genom estetiska lärprocesser som musik, drama, skapande och sinnliga upplevelser skapar vi och upplever fjärilar. 

 Vi tittar på informativa videos/filmer som handlar om fjärilar och samtalar kring detta.

Vi kommer vara ute i naturen och titta efter fjärilar i deras naturliga miljö. 

Vi följer fjärilens livscykel på nära håll och gör en gemensam avslutning med fjärilsutsläpp.

Vi odlar genom att använda frön från grönsaker som paprika och tomater. Vi följer fröets stadier till planta. Vi flyttar ut dessa till pallkragar på gården och följer utvecklingen.

Vi sätter upp bilder på olika fjärilar på väggarna och samtalar kring fjärilars olika namn och egenskaper.