👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets former, samspel

Skapad 2021-06-07 13:25 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 Biologi
I detta arbetsområdet kommer du att få lära dig och djur, växter, biologisk mångfald, samspel i naturen och människans påverkan på miljön. Du kommer bland annat att få veta hur organismer delas in i olika grupper samt få reda på olika teorier för var livet uppstod.

Innehåll

Till Eleven

 

Mål

Du kommer att få lära dig om:

 • vad som är gemensamt för allt som är levande.
 • att organismer delas in i olika grupper.
 • vad som finns i celler och vad som skiljer växtceller och djurceller.
 • hur organismer kan sorteras (efter ryggrad).
 • vad som är typiskt för varje ryggradsdjur (fem grupper).
 • djur utan ryggrad (ryggradslösa).
 • vad Linné har betytt.
 • skillnaden mellan växelvarma och jämnvarma djur.
 • vad som sker i fotosyntes och se samband på populationsnivå.
 • exempel på olika strategier för att överleva.
 • att det finns olika teorier för var livets uppstod och vilka bevis det finns för att evolutionen har ägt rum.
 • samspel i naturen.
 • människans påverkan på miljön. 

Du kommer att få träna dig och visa dina kunskaper genom att:

 • Genomgångar tillsammans. 
 • Se på filmer.
 • Undersökningar i basgrupper. 
 • Läsa olika sorters texter och arbeta med studiefrågor. 
 • Delprov 

 

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att:

 • använda dig av begrepp i så väl textproduktion samt muntlig kommunikation. 
 • genomföra systematiska undersökningar. 
 • använda dig av dina kunskaper i texter och muntliga diskussioner. 

 

Bedömningen sker fortlöpande under lektioner så tänk på att det är viktigt att deltaga aktivt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Matris - livets former, samspel

E
C
A
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då slutsatser med koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet och förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven gör dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier.