👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Naturens krafter

Skapad 2021-06-07 13:42 i Rosendalsskolan Linköping
Livsmiljöer; jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
Grundskola 4 Geografi
Livsmiljöer; jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur. Även repetition från förra geografi avsnittet.

Innehåll

Vad kommer du lära dig?

Om hur vi människor förändrar jordytan och hur människans markutnyttjande förändrar jordytan.
Om vilka konsekvenser detta får för människor och natur. 
Om hållbar utveckling och hur vi kan göra smarta val i vardagen. 

 

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att utgå ifrån grundbok geografi 4-6.
Vi kommer diskutera, svara på frågor och se på olika klipp.

 

Bedömning

Delaktighet på lektionerna.
Begreppsförhör 1 & 2
Skriftligt prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  C 6

Matriser

Ge
Geografi: Naturens krafter VT21

Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Förmåga att
analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
Du når inte upp till godkänd nivå, se vad som krävs för att någodkänd nivå.
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Förmåga att
beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
Du når inte upp till godkänd nivå, se vad som krävs för att nå godkänd nivå.
I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Förmåga att
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
Du når inte upp till godkänd nivå, se vad som krävs för att nå godkänd nivå.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Förmåga att
använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
Du når inte upp till godkänd nivå, se vad som krävs för att nå godkänd nivå.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Förmåga att
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
Du når inte upp till godkänd nivå, se vad som krävs för att nå godkänd nivå.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.