👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2021-06-07 14:21 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
En resa från vår senaste istid till järnåldern
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Stämmer det att man lagade mat i en grop i marken på stenåldern? Vet du vem Bäckaskogskvinnan var? Vet du vad en hällristning är? Kan du skriva med runor? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig mer om i vårt tema "En resa i Forntiden". Så tag på dig varma kläder och kliv ombord i vår tidsmaskin. Nu reser vi tillbaka till 20.000 år f.Kr och vår senaste istid!

Innehåll

Målet med undervisningen

Undervisningen ska ge dig kunskap om vår senaste istid.

Undervisningen ska stimulera din nyfikenhet på våra förfäder från forntiden.

Undervisningen ska ge dig kunskap över hur människor levt under olika tidsperioder.

Undervisningen ska ge dig ord och begrepp som hjälper dig att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 

Målet är att:

* Du ska ha kunskaper om forntiden och känna till tidsbegreppen istid, stenåldern, bronsåldern och järnålder
  samt placera ut dessa på en tidslinje i rätt ordning.

* Du ska kunna använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

* Du ska ha kunskap om hur man levde på forntiden.

* Du ska kunna några utmärkande drag för de olika tidsåldrarna samt jämföra med livet idag.

* Du ska kunna berätta hur vi kan se spår av forntiden både i naturen och i vårt språk.

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Du kommer att få lyssna när din lärare berättar utifrån
  bilder och tidslinje om istiden och forntiden.
 • Du kommer att se faktaprogram/filmer om forntiden.
 • Du kommer att få dokumentera vad du lärt dig både muntligt och skriftligt på olika sätt.

Detta ska bedömas:

 • Du ska kunna placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning.
 • Du ska kunna berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig.
 • Du ska kunna göra några jämförelser hur det var på forntiden och i nutid.
 • Du ska kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap.
 • Du ska vara delaktig i samtal i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3