👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blommans Projektberättelse

Skapad 2021-06-07 15:26 i Test Farsta Fagersjö Stockholm Farsta
Förskola
Projektfråga - Hur är en kompis?

Innehåll

Blommans Projektberättelse

I början av projektet läste vi av barngruppen och lät den landa, eftersom nya barn skolats in. Vi valde att fokusera på trygghet och sampel inom barngruppen med hjälp av "Kompisböckerna". Utifrån barnens behov, intressen och tidigare erfarenheter har vi arbetat med babblarna som verktyg och med ”kanin och igelkott” ges barnen en förståelse för att respektera och samarbeta med varandra.  

Projektfrågan ”Hur är en kompis?” har varit en bra grund att utgå ifrån. På så sätt har vi kunnat beröra många ämnen så som naturkunskap, matematik, skapande, språk och motorik. När vi uppmärksammat att barngruppen fått en förståelse för projektet utmanar vi barnen vidare utifrån den uppfattning de fått.

Barnen är engagerade och intresserade av olika ämnen vi introducerat utifrån projektet under året. Vi belyser och tar tillvara på barnens kunskaper, vi ser att barnen är engagerade och vill delta och utveckla projektet.

Ämnesområden:

Naturkunskap:

Babblaren ”Dadda” fick följa med på utflykt där barnen fick låna saker från naturen. Vi tar med en låda med Dadda på och i den lådan tog vi med olika saker till ett specifikt träd. Barnen övar på att ”låna” saker från naturen som de sedan ”lämnar tillbaka”. Ibland tog vi med och läste en av kompisböckerna.

Barnen har planterat olika växter och grönsaker. Vi samtalar då om vad som händer med fröet i jorden, varför man måste vattna och vart fröet kommer ifrån. Under den här processen samtalar vi om att samarbeta, turas om och att vänta på sin tur. Barnen visar också varandra hur man ska göra när man planterar.

Barnen skapar respekt och en relation till naturen, samtidigt som barnen utvecklar förmågan att samarbeta.

Skapande:

Barnen får rita av sina händer som vi klipper ut och sätter upp i formen av ett träd. När vi ritar av händerna samtalar vi om barnens perspektiv på ”hur en kompis är?” Vi skriver ner vad barnen beskriver och sätter upp runtom trädet.

Vi belyser allas olikheter och med hjälp av kompisböckerna samtalar vi om allas likavärde och att alla får vara med.

Språk:

Vi läser kompisböckerna både fysiskt och digitalt. Böckerna vi valt att fokusera på är ”Lyssna och kom överens”, ”Vänta på din tur”, ”Säg stopp”, ”Dela med dig” och planerar aktiviteter utifrån dem. I olika situationer som uppstår inom den dagliga verksamheten återkopplar vi till de olika samtalen vi haft utifrån kompisböckerna.

Utifrån dessa böcker har vi valt att arbeta med en del ord så som: ”tack”, ”varsågod”, ”vänta”, ”stopp”, ”samarbeta” och ”hjälpas åt”.

Motorik/Rörelse:

Utifrån boken ”Vänta på din tur” övar barnen att vänta på sin tur fysiskt.

Barnen har övat på att vänta på sin tur genom att några barn fick sitta på varsin stol på rad. Tillsammans räknade vi stolarna och förklarade att barnet som sitter på den första stolen får först gå med sin biljett. Sedan går det barnet tillbaka och sätter sig på den sista stolen. Alla barnen får hoppa fram ett steg. Tillsammans tittar vi vem som nu sitter på ”stol nummer ett” och ska få visa sin biljett for kontrollanten. När alla har visat sin biljett samtalar vi om vad man kan göra medan man väntar.

Matematik:

Barnen utvecklar sina matematiska förmågor med hjälp av kompisböckerna.

Utifrån boken ”Vänta på din tur” har barnen fått gissa vem som gömmer sig under filten. Ett barn i taget får en filt över sig medan alla barn ligger ner och blundar. Sedan säger pedagogen ”Nu kan alla vakna”, förutom barnet som ligger under filten. Pedagogen frågade då barnen en och en vem som gömmer sig under filten. Med tanke på att vi har nya barn har de fått möjlighet att öva på deras namn men också att minnas vem som är borta, tillsammans hjälps vi åt.

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18