👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dokumentation av DIDDI 2022/2023

Skapad 2021-06-07 15:49 i Luktärtans förskola Östersund
Förskola
ESTETISKA LÄRPROCESSER - December/Januari

Innehåll

FÖRBEREDELSER

Vad ska vi göra?

Vi ger barnen möjlighet att uttrycka sig genom skapande, drama, musik, sång, dans och digitala verktyg.

Hur ska vi göra?

Vi är medvetna och lägger fokus på estetiska lärprocesser under samlingar, gruppaktiviteter, i dagliga samtal och fria aktiviteter.

Uppgifter

 • RELIGION OCH ETNISK TILLHÖRIGHET

 • Kanin och Igelkott

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18