👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prästkragens förskola 21-22 SKA O,U&L: Teknik

Skapad 2021-06-08 10:49 i Prästkragens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Teknik

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker.

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi ser att det är ett intresse som barnen har och därför vill vi utmana barnen i sitt tänk om att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker.

 

Hur arbetar vi?

Utifrån våra olika teman så är vi medforskande pedagoger som planerar undervisningen för att utmana barnen med hjälp av olika estetiska uttryckssätt.

Vi vill även utveckla vårt arbete med QR-koder tillsammans med barnen samt testa på att använda oss av green screen.

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?