👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål spanska Vt. 2021

Skapad 2021-06-08 12:01 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
1. Läsa och skriva 2. Grammatik. 3. Kultur och Samhälle 4. Berättande texter 5. Tala och samtala

Innehåll

 1. Vi går igenom ord och begrepp som passar olika situationer.

2. Vi studerar olika verbformer. Vi använder det digitala programmet "entrevista.se" för att göra extra övningar och tester.

3. Vi läser om livet och samhället i olika spansktalande länder

4. Eget arbete med biografi av en känd person från ett spansktalande land.

5. Diskussion och muntlig redovisning av eget arbete 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6