👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2021-06-08 13:43 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Arbete med vatten samt atomer och molekyler
Grundsärskola 4 Naturorienterande ämnen
"Vatten, vatten, bara vanligt vatten" Vatten är livsviktigt, men hur kan vi på ett enkelt sätt förklara och förstå vatten och vattnets kretslopp fungerar? Vad är vatten egentligen? Vilka olika former och egenskaper har vatten?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • planera och genomföra naturvetenskapliga undersökningar
 • använda naturvetenskapliga ord och begrepp som molekyler och kretslopp för att enkelt förklara vatten.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • föra samtal om vattens egenskaper och uppbyggnad samt kretslopp
 • berätta om vattens betydelse
 • genomföra enkla undersökningar

Vi bedömer dig genom att:

 • lyssna på dig och din grupp
 • läsa dina och din grupps texter och dokumentationer
 • observera ditt arbete på lektionerna

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med:

 • ställa hypoteser
 • vattenexperiment
 • dokumentera undersökningar
 • se filmer
 • skapa egna modeller över vattnets kretslopp
 • diskutera vattens betydelse

Vi arbetar enskilt och i mindre grupper samt har gemensamma genomgångar i halvklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  4-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  4-6
 • .
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets olika former.
  NO  A 6
 • Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett väl fungerande sätt.
  NO  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6