👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd matematik vt årskurs 1

Skapad 2021-06-08 14:24 i Yngsjö skola Kristianstad
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning vt årskurs 1.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 1-3.

 

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3

Taluppfattning, muntliga uppgifter, VT åk 1

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre kunskapsnivå
Mer än godtagbara kunskaper
1. Talraden, ramsräkna
Jag kan räkna till 50.
Jag kan räkna till 100.
Prövas inte på denna nivå.
2. Talraden, räkna uppåt
Jag kan räkna från 8 till 20.
Jag kan räkna från 25 till 40.
Jag kan räkna från 190 till 220.
3. Talraden, räkna nedåt
Jag kan räkna nedåt från 10.
Jag kan räkna nedåt från 15.
Jag kan räkna nedåt från 71 till 57.
4. Talraden, efter
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 7 b) 10
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 39 b) 76
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 199 b) 217
5. Talraden, före
Jag vet vilket tal som kommer före a) 5 b) 9
Jag vet vilket tal som kommer före a) 29 b) 34
Jag vet vilket tal som kommer före a) 120 b) 300
6. Stegräkning
Jag kan räkna 10- steg/ hoppa 10 steg i taget. Jag börjar på 10 och kan hoppa till 50.
Jag kan räkna 10- steg/ hoppa 10 steg i taget. Jag börjar på 0 och kan hoppa till 100.
Jag kan räkna 10- steg/ hoppa 10 steg i taget. Jag börjar på 12 och kan hoppa till 62.
7. Antalskonstans
Jag vet att 6 föremål är 6 stycken oavsett om de ligger ihop eller är utspridda.
Prövas inte på denna nivå.
Prövas inte på denna nivå.
8. Uppskattning
Jag kan uppfatta 5 prickar på en tärning utan att räkna dem. Jag kan uppfatta 6 prickar på en tärning utan att räkna dem.
Jag kan uppskatta ungefär hur många 11 är.
Jag kan uppskatta ungefär hur många 18 är.
9. Minskning
Jag vet att 7-1= 6 och att 7-2= 5
Jag vet att 13-1=12 och att 13-2=11
Jag kan säga en räknehändelse som passar till 15-4. Jag vet att 19-17=2
10. Fler
Jag vet att 2 fler än 6 är 8 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 3 fler än 13 är 16 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 8 fler än 15 är 23 och kan förklara hur jag tänker.
10. Färre
Jag vet att 1 färre än 6 är 5 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 3 färre än 13 är 10 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 7 färre än 15 är 8 och kan förklara hur jag tänker.
11. Uppdelning av tal
Jag kan dela upp 5 föremål i två delar/ högar.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 7-10
Jag kan dela upp tal inom talområdet 11-19
12. Hälften
Jag kan dela upp 8 föremål i två delar. Jag vet vad hälften av 10 är.
Jag vet att hälften av 6 är 3.
Jag vet att hälften av 12 är 6. Jag vet att hälften av 50 är 25.
12. Dubbelt
Jag kan dela upp 8 föremål i två delar. Jag vet vad hälften av 10 är.
Jag vet att dubbelt så mycket som 5 är 10. Jag vet att dubbelt så mycket som 4 är 8.
Jag vet att dubbelt så mycket som 100 är 200. Jag vet att dubbelt så mycket som 15 är 30.

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 1

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre kunskapsnivå
Mer än godtagbara kunskaper
Antal
Jag kan räkna antal upp till 6.
Tallinjen/talraden
Jag kan talet som kommer efter inom talområdet 0-10
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-50
Skriv talets grannar
Jag kan talet som kommer efter inom talområdet 0-10
Jag kan sätta ut rätt tal, före och efter, inom talområdet 0-11
Jag kan sätta ut rätt tal, före och efter, inom talområdet 0-170
Fortsätt talföljden
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-15 - med tvåhopp udda och jämna tal - från högre tal till lägre tal
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-40 - med tvåhopp eller trehopp - från högre tal till lägre tal
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-10
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-40
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-250
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-6
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Beräkna addition
Jag kan göra beräkningar med addition där summan högst är 6.
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-10
Beräkna subtraktion
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-10
Likhetstecknets innebörd addition
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-8)
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Likhetstecknets innebörd subtraktion
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom subtraktion (0-10)
Beräkna multiplikation
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-10
Problemlösning
addition och subtraktion
Jag kan lösa en textuppgift med addition/subtraktion inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva hur jag tänker.
Problemlösning
multiplikation och division
Jag kan lösa en textuppgift som handlar om division inom talområdet 0-12 samt rita eller skriva hur jag tänker.