👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Pubertet, könsorgan och hur ett barn blir till.

Skapad 2021-06-08 14:48 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Vad händer med kroppen i puberteten? Hur håller man sig ren? Hur ska man vara mot varandra och hur blir ett barn till?
Grundskola 6 Biologi

Innehåll

Syfte

Detta kommer vi att arbeta med

Hur kroppen förändras i puberteten.

Vad man bör tänka på vad gäller hygien.

Könsorganens delar

Hur ett barn blir till från befruktning till förlossning

Detta bedömer jag

Jag kommer att bedöma varje lektionstillfälle, diskussion och provskrivning.

Se matris. 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi åk 6

F
E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa biologiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp.
Förmågan att föra resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet och därvid relatera till några samband i människokroppen.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang