👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan, väderstrecken och världen på kartan

Skapad 2021-06-08 20:54 i Junibackens skola Ludvika
Ett kortare arbete om kartan, kartboken, väderstrecken och världen på kartan
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vad är en karta? Känner du till väderstrecken? Vet du vad världsdelarna heter? Hur har barn det i olika delar av världen? Detta är några av sakerna du kommer att få lära dig mer om när vi arbetar med kartan, världen, FN och barnkonventionen.

Innehåll

Vad vi ska lära oss? 

Du kommer få lära dig om:

 • olika slags kartor
 • de fyra väderstrecken
 • världen/världsdelarna
 • hur barn har det i olika delar av världen
 • FN och barnkonventionen

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att;

 • se på film och prata om det vi har sett
 • dokumentera det du/vi gör på ett enkelt sätt
 • läsa barn- och faktaböcker (vuxen läser, du lyssnar) och samtala om det du hört
 • måla bilder
 • läsa enkla texter/faktatexter och svara på frågor

Vad kommer att bedömas?

Jag kommer att bedöma din förmåga att kunna berätta/visa något/några saker om;

* kartan (ex. att det finns olika slags kartor, hur de kan användas)

* väderstrecken

*  världen/världsdelarna

* FN

* Barnkonventionen.

Hur du får visa vad du kan?

Du får visa vad du kan genom att delta aktivt i/under lektionerna. Du får också visa vad du kan genom din dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3