👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik årskurs 2

Skapad 2021-06-08 23:47 i Ljungsbro skola Linköping
Musikundervisning genom sång, rytm och dans.
Grundskola 1 – 3 Musik
Det här är en pedagogisk planering som på ett övergripande sätt beskriver hur eleverna kommer att få möjlighet att utveckla sina musikaliska förmågor i årskurs 1-3.

Innehåll

Lärandemål

Utveckla din musikaliska förmåga genom att skapa, analysera och framföra musik.

Konkretisering av målen

Vi kommer att sjunga tillsammans på olika sätt. Dessutom kommer vi att associera musik till olika bilder. Under högtider kommer vi att sjunga de sånger som hör till. Genom att lyssna till olika sorters musik kommer vi träna oss på att uttrycka våra tankar och känslor som musik kan ge. 

Innehåll

Du kommer att få:

 • sjunga unisont, kanon och växelsång
 • sjunga barnvisor, gamla och nya låtar
 • skapa bilder som passar till text och musik
 • Associera och fantisera musik till olika bilder.
 • använda enkla rytminstrument( i årskurs 3)
 • lyssna till musik och uttrycka dina tankar
 • sjunga och lyssna på musik som knyter an till våra högtider
 • lära dig hur olika instrument ser ut och låter.
 • delta i olika rytm/rörelse lekar.
 • lära dig om musiksymboler, begrepp och tecken (mer i årskurs 3)

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i sång och musikövningar.
 • delta i rytmövningar.
 • skapa musik.
 • framföra dina tankar och åsikter.

Bedömningen sker kontinuerligt då din lärare ser hur väl och vilket sätt du deltar och genomför övningarna i de olika momenten när vi har musik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3