👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning Bygga svenska Läsa och skriva för elever med kort eller ingen skolbakgrund

Skapad 2021-06-09 09:13 i Malenagymnasiet Sjöbo
Gymnasieskola
Här finns din bedömningsmatris utifrån Bygga svenska.

Innehåll

Matriser

Bygga svenska - Läsa och skriva för elever med kort eller ingen skolbakgrund

Läsa och skriva

Delvis uppnått
Eleven...
är bekant med läsriktningen
kopplar symbol till ljud och ljud till symbol i det svenska albabetet
identifierar första ljudet i bekanta ord
identifierar var i ordet ljudet eller bokstaven finns: början, mitten, slutet
ljudar samman ljud, till exempel s-o-l
delar upp ord i ljud
klarar enkel fonemaddition och -subtraktion, till exempel h+öra = höra. höra - a = hör
kan namnen på bokstäverna i det svenska alfabetet

Läsa (avkoda och förstå)

Delvis uppnått
Eleven...
känner igen sitt eget namn som ordbild
känner igen korta bekanta ord som ordbilder
ljudar ihop korta ljudenligt stavade ord som är bekanta
klarar ortografisk helordsläsning av bekanta ord, det vill säga läser bekanta ord som helheter
tolkar vanliga bilder, skyltar och symboler
har automatiserat sin avkodning och läser enkla texter
kan läsa och hitta information i anpassade texter
är bekant med skillnaden mellan och betydelsen av stor och liten bokstav
tolkar betydelsen av vanliga skiljetecken, till exempel punkt och frågatecken
är bekant med att olika grafiska markeringar påverkar betydelsen, till exempel fet stil och kursiv

Skriva (på digitalt verktyg och för hand)

Delvis uppnått
Eleven...
kan skriva sitt eget namn
kan skriva korta, ljudenligt stavade eller bekanta ord
visar att hon eller han vet var ord börjar och slutar genom att avgränsa orden
kan kopiera ord och korta meningar
skriver självständigt kortare ord, meningar och meddelanden, till exempel enkla sms
skriver en mycket enkel text efter en modell, till exempel om sig själv eller något klassen har arbetat med
skriver självständigt enkla meningar med subjekt och verb
använder i viss mån stor och liten bokstav korrekt
använder i viss mån vanliga skiljetecken såsom punkt och frågetecken