👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Må bra (fritids)

Skapad 2021-06-09 10:07 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola F – 6
Vad är viktigt för att du ska må bra?

Innehåll

 Analys av fritidsverksamheten på Dynamiten

 

Under våren har vi arbetat med det centrala innehållet språk och kommunikation. Detta kommer finnas kvar i vårt tänk även under vårt nya område som är Natur och Samhälle. Vi har utgått ifrån elevernas utvecklingsnivå och kommit fram till att vi måste hålla oss på en låg nivå för att alla elever ska klara av målen.

 

Vi har tittat på vår undervisning på fritids utifrån en matris och bedömt att samtal förs ibland kring hur människors olika val och handlingar kan bidra till en hållbar utveckling. Te x  när eleverna ska rita så uppmärksammar vi att de fått ritböcker för att minska pappersslöseriet. Källsortering och skapande av ”återvunnet material”

 

Lärmål Vårt mål är att eleverna ska prova på nya mellanmål. 

De ska bli medvetna om vad som är nyttigt eller mindre bra för kroppen och varför och få en sund inställning till mat.

 

Få använda digitala verktyg för att lära sig på ett roligt sätt.

 

 

Arbetssätt/Metod

Vi kommer börja med att göra en brainstorming kring vad är viktigt för att må bra. Detta för att eleverna ska börja tänka att det är många olika saker som spelar in.

Vi ska bl a visa film och diskutera utifrån den vad kroppen behöver. Eleverna kommer att få göra collage om bra/dålig mat. Detta görs genom att titta i reklamblad och sedan klippa och klistra. Ev kommer vi även använda oss av I pads. 

Eleverna ska få göra ett eget bra mellanmål tillsammans. Det blir bl a knäckebröd och smoothie. 

 

Dokumentation 

 

Eleverna gjorde collage och tillagade nyttigt mellanmål. De bakade knäckebröd, eget smör och nyttig glass. Utställning i biblioteket i samband med skolans gemensamma tema. 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering 

Vi gör en utvärdering tillsammans med eleverna. De får svara på frågorna vad hände kände och lärde du dig?

 

 

 

        

 

 

 

 

 •  

Dokumentation och utvärdering läggs upp på UNIKUM

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -