👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vännerna i Kungaskogen VT21

Skapad 2021-06-09 10:44 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Vi kommer, under läsåret, att arbeta med boken "Vännerna i Kungaskogen bygger en koja". Boken handlar om vänskap, att vara en bra kompis samt olikheter och likheter mellan individer. Boken handlar om en grupp djur som bor tillsammans i Kungaskogen. Genom sagor, sånger och berättelser lär djuren oss om hur man är en bra kompis, om att värna om skogen och naturen samt ger oss kunskap om olika djur.

Innehåll

 

Den här terminen kommer vi att arbeta med vännerna i Kungaskogen. Vi har valt att arbeta med detta tema då många av barnen har visat ett stort intresse för djur.
För oss är det viktigt att barnen får ha ett stort inflytande på vår utbildning. Därför kommer vi under arbetets gång utveckla temat successivt efter barnens önskemål och efter våra observationer av barnens intresse i vår barngrupp.

Syfte

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga. 
 • ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

 

Mål
I och med  arbetet med vännerna i Kungaskogen kommer vi arbeta med värdegrunden, bland annat att få en trygg barngrupp, där vi visa respekt och samarbetar. Vi vill uppnå en verksamhet i vilken alla barn utvecklar deras kommunikativa förmågor genom inflytande och att de blir sedda, och lyssnade på. Barnen ska ges rika möjligheter till att leka med andra barn och utvecklas tillsammans. Detta arbete går hand i hand med vårt arbete med vår LiCa behandlingsplan.

 

Målkriterier
Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:
- är medvetna om hållbar utveckling
- är delaktig i den pedagogiska planeringen
- får kunskap om växter och djur

Metod
Vi kommer att använda boken vännerna i kungaskogen där vi kommer att lära känna de olika figurerna, som alla har olika styrkor. Barnen kommer att få uppdrag från de olika figurerna som rör våra målområden.

Värdegrund - trygg barngrupp, hur är en kompis?, rumsregler och förhållningssätt gentemot varandra, samarbeta, barnkonventionen. 
Språk- boksamtal, sånger, ramsor, sagor, munmotorik
Natur - kunskap om växter och djur, värna om naturen och miljö, grön flagg

Förutsättningar
Vi kommer att arbeta med vännerna i kungaskogen i diamantgruppen under VT-21

Dokumentation 
väggdokumentation, unikum

 

 

 

 

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18