👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott

Skapad 2021-06-09 10:59 i Jonsereds skola F-5 Partille
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vad vi har tränat på.

Innehåll

Eleven har under läsåret provat på och utvecklat sin förmåga och kunskap i: 

 

 

 • teknik för att öka prestationsförmågan.

 • motorik och koordination.

 • förståelse för lek/spel och hänsyn till andra.

 • att vara kreativ när uppgiften kräver det.

 • förstå varför du värmer upp i början på lektionen 

 • utläsa enklare kartor

 • allemansrätten.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -