👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätts-promenad

Skapad 2021-06-09 12:07 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Allemansrätten för åk 1-3

Innehåll

Allemansrätten:

 

Eleverna blir indelade i 2 grupper. De går tillsammans med en pedagog/grupp för att kunna visa och berätta kring olika frågor. Eleverna ska också samarbeta kring olika frågor. Tänk på att återställa stationen som den var innan du lämnar den. 

Det är totalt 7 frågor/uppgifter.

 

17 leken:

Eleverna utser en tagare som blundar och räknar till 50. De andra eleverna passerar och gömmer sig inom angränsat område. När eleven som räknar är färdig får hen ta totalt 17 steg/hopp. Om hen ser någon är den tagen och får gå tillbaka. Det gäller att inte bli upptäckt. När eleven inte ser fler så ropar hen fritt fram. Nästa tagare är den som blev upptäckt först eller sist.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Matris Spängerskolan idrott och hälsa åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Motoriska grundformer
Grovmotoriska rörelser såsom springa, hoppa, krypa, åla, hänga balansera, klättra, kasta, fånga, hänga, gå, springa, rulla och snurra.
 • Idh  1-3
Du behöver utveckla dina grovmotoriska rörelser och din förmåga att kontrollera din kropp i rörelse
Du behärskar de flesta grovmotoriska grundformerna och kan kontrollera den egna kroppen i rörelse
Du behärskar samtliga motoriska grundformer och utför dem med god kroppskontroll
Dans och rörelse
Rörelser till musik och rytm
 • Idh  1-3
Du kan röra dig till musik och följa takt och rytm i lekar/dans och rörelser.
Du kan delta i och utföra enklare danser till musik.
Du kan delta i rörelseaktiviteter och lekar samt anpassa dina rörelser till aktiviteten.
Spel och lekar
Förmåga att kunna samarbeta och anpassa dina rörelser i spel och lekar
 • Idh  1-3
Du klarar till viss del av samarbete i lekar och spel. Du kan till viss del anpassa dina rörelser i de olika spelen
Du har en grundläggande förmåga att samarbeta i lekar och spel. Du kan anpassa dina rörelser i de olika spelen
Du har en god förmåga att samarbeta i lekar och spel. Du kan anpassa dina rörelser på ett bra sätt i de olika spelen
Simning
 • Idh  1-3
Du deltar i lekar och rörelser i vatten
Du kan simma 25 m både i mag- och ryggläge
Du kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg
Regler, säkerhet och instruktioner
Din förmåga att förstå regler och säkerheten i idrottshallen. Din förmåga att till dig instruktioner
 • Idh  1-3
Du behöver utveckla ditt säkerhetstänk, du klarar till viss del av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
Du förstår de flesta regler som gäller sett till säkerheten. Du klarar till viss del av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
Du förstår vilka regler som gäller sett till säkerheten i idrottshallen. Du har en god förmåga att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
Orientering
Orientera inomhus och utomhus med olika kartor. Ha kännedom om kartans färger och några karttecken
 • Idh  1-3
Du behöver stöd i att orientera dig till rätt plats
Du kan orientera med hjälp av kompis
Du har en god förmåga att orientera till rätt plats med hjälp av kompis
Allemansrättens grunder
 • Idh  1-3
Du ska ha grundläggande kännedom om allemansrätten och vad den innebär.