👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akvarell åk 6 VT 2021

Skapad 2021-06-09 14:01 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna ska i denna uppgift fördjupa sig i tekniken akvarell. De ska välja ett valfritt motiv som de skissar upp och sedan överföra detta på ett akvarellpapper. formatet de arbetar med är A3.
Grundskola 6 Bild
Eleverna ska i denna uppgift fördjupa sig i tekniken akvarell. De ska välja ett valfritt motiv som de skissar upp och sedan överföra detta på ett akvarellpapper. formatet de arbetar med är A4.

Innehåll

Syfte

Denna uppgift syftar till att eleven ska utveckla kunskaper i hur man arbetar med tekniken akvarell.
Eleverna ska tränas i att skapa bilder och kommunicera med bilder för att uttrycka ett budskap.
Uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisning/arbetssätt

Vid det första lektionstillfället så kommer eleverna att välja ett motiv som de börjar skissa upp. De kommer sedan, tunt, att skissa de valda motivet på ett akvarellpapper i A4-format. Efter det kommer jag att ge dem en introduktion i hur man kan använda sig av akvarell, vilka tekniker och metoder som lämpar sig vid olika uttryck. Därefter kommer eleverna att själv börja måla sin bild.

 

 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
BildMatris åk 6

BildMatris

Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Bildframställning
Eleven kan framställa ett valfritt motiv med ett enkelt bildspråk.
Eleven kan framställa ett valfritt motiv med ett utvecklat bildspråk.
Eleven kan framställa ett valfritt motiv med ett välutvecklat bildspråk.
Redskap för bildframställning
I arbetet kan eleven använda tekniken akvarell på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda tekniken akvarell på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda tekniken akvarell på ett väl fungerande sätt.
Bildanalys
Eleven beskriver bildens uttryck och innehåll på ett enkelt sätt.
Eleven beskriver bildens uttryck och innehåll på ett utvecklat sätt.
Eleven beskriver bildens uttryck och innehåll på ett välutvecklat sätt.