👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO 5 - Våra sinnen

Skapad 2021-06-09 14:59 i Gruvrisskolan Falun
Bara en beskrivning av hur jag har arbetat med läroboken koll på NO 5.
Grundskola 5 Biologi Fysik
Arbete med NO boken "Koll på NO 5" Vilka sinnen har vi och hur fungerar de.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Vi kommer att gemensamt ha högläsning ur textboken. Varvat med egen läsning.
 • Vi kommer att arbeta med arbetsblad och i arbetsboken
 • Vi kommer att se på faktafilmer 
 • Arbeta med instuderingsfrågor och diskussioner

 

Hur?

Du ska med stöd av pedagog eller självständigt

 • Läsa och aktivt följa med i texten
 • Arbeta med arbetsbladen
 • Kunna diskutera innehållet utifrån NO-begreppen
 • Instuderingsfrågor

Bedömning

Du visar det du kan i arbetsboken och i de anteckningar vi gör när vi genomför undersökningar och experiment.

Du visar också dina kunskaper vid diskussioner samt under tiden du arbetar.

Samt visar kunskaper vid det summativa provet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Bi
Koll på NO åk 5 Våra sinnen

Våra sinnen

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Begreppsförmåga
Förmågan att förstå och förklara hur våra sinnesorgan fungerar och påverkar varandra.
Har ännu inte grundläggande kunskaper om människans sinnen och sinnesorgan.
Har grundläggande kunskaper om människans sinnen och sinnesorgan.
Begreppsförmåga
Förmågan att förstå hur ljud och ljus uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat/ögat.
Har ännu inte grundläggande kunskaper om ljud/örat och ljus/ögat.
Har grundläggande kunskaper om ljud/ljus.
Analysförmåga
Förmågan att föra resonemang/ utveckla en tankegång/ förklara.
Behöver stöd för att beskriva olika händelser samt förklara orsaker till varför de inträffar. Behöver stöd för att se sambanden mellan olika delar.
Beskriver och förklarar olika händelser på ett enkelt sätt. Kan se enkla samband mellan olika delar.
Kommunikativ förmåga
Förmågan att samtala och diskutera.
Behöver stöd för att delta i samtal och diskussioner.
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på konkreta frågor.
Förmåga att undersöka
Förmågan att formulera en frågeställning och genomföra en undersökning.
Behöver stort stöd för att formulera en frågeställning och genomföra en undersökning.
Kan formulera en enkel frågeställning med viss hjälp. Kan planera en undersökning och med viss hjälp arbeta systematiskt utifrån planeringen.
Förmåga att undersöka/dokumentera
Förmågan att dokumentera, jämföra resultat och reflektera över förbättringar i undersökningen.
Gör ingen eller bristfällig dokumentation av undersökningen, behöver stort stöd för att jämföra och reflektera över förbättringar i undersökningar.
Gör en relativt noggrann dokumentation av undersökningen. Jämför likheter och skillnader i olika resultat och deltar i diskussioner om vad de kan bero på. Kommer med egna förslag på vad som kan förbättras i en undersökning, som efter viss justering kan användas.
Förmågan att undersöka
Förmågan att använda material på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Behöver stöd för att använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett bra sätt.