👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forma språket år 2

Skapad 2021-06-09 15:55 i Egebyskolan Mjölby
Grundskola 2 Svenska
Vi ska nu arbetar med Forma språket för att utveckla vår läs- och skrivförmåga tillsammans.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • att skriva meningar och frågor
 • att använda olika skiljetecken
 • att använda enkla stavningsregler
 • att forma bokstäverna med rätt  höjd och djup
 • att planera ditt skrivande med t.ex. tankekarta
 • att skriva enkla texter som andra kan läsa och förstå
 • att skapa texter där bild och text hör ihop
 • att bearbeta dina och andras texter
 • att skriva enkla faktatexter med egna ord
 • att använda alfabetisk ordning

  SVA
 • att förstå och använda ord som förekommer i undervisningen
 • att våga fråga när du inte förstår
 • att göra dig förstådd med det ordförråd du har
 • att uttrycka dig på flera sätt för att göra dig förstådd
Så här ska vi arbeta

 

 • lärarledda genomgångar
 • färdighetsträna i boken
 • färdighetsträna på Chromebook
 • enskilt, i par, och i grupp
 • läsa och skriva tillsammans
 • skriva i olika genrer så som dikter, berättelser och sagor tillsammans
 • diskutera och resonera kring olika texter
 • läsa upp egna texter, lyssna på andras texter och få/ge respons

Det här ska bedömas

Du ska visa att du kan:

 • skriva meningar och frågor
 • använda olika skiljetecken
 • använda enkla stavningsregler
 • forma bokstäverna med rätt  höjd och djup
 • planera ditt skrivande med t.ex. tankekarta
 • skriva enkla texter som andra kan läsa och förstå
 • skapa texter där bild och text hör ihop
 • bearbeta dina och andras texter
 • skriva enkla faktatexter med egna ord
 • använda alfabetisk ordning

  SVA
 • förstår och använder ord som förekommer i undervisningen
 • våga fråga när du inte förstår
 • göra dig förstådd med det ordförråd du har
 • uttrycka dig på flera sätt för att göra dig förstådd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Svenska år 2

Svenska år 2

Ny nivå
Läsa
Eleven ska kunna läsa text obehindrat.
Behöver mycket stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Behöver visst stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Visar förmåga som motsvarar kunskapskraven
Visar förmåga över kunskapskraven
Skriva
Eleven ska kunna skriva Eleven ska kunna skriva en mening med stor bokstav i början och avsluta med punkt.
Behöver mycket stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Behöver visst stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Visar förmåga som motsvarar kunskapskraven
Visar förmåga över kunskapskraven
Olika ord, ljud, stavning
Eleven ska se och förstå att det finns små skillnader i språket. T.ex.vokaler, motsatsord och synonymer.
Behöver mycket stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Behöver visst stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Visar förmåga som motsvarar kunskapskraven
Visar förmåga över kunskapskraven
Skriva
Eleven ska kunna skriva en berättelse eller annan text och vara bekant med dubbelteckning i vanliga ord. Våra 100 vanligaste ord.
Behöver mycket stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Behöver visst stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Visar förmåga som motsvarar kunskapskraven
Visar förmåga över kunskapskraven
Muntligt berättande
Eleven ska kunna berätta om något på Samlingen.
Behöver mycket stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Behöver visst stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Visar förmåga som motsvarar kunskapskraven
Visar förmåga över kunskapskraven
Grammatik
Eleven ska kunna förstå ordklasserna: substantiv, adjektiv och verb.
Behöver mycket stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Behöver visst stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Visar förmåga som motsvarar kunskapskraven
Visar förmåga över kunskapskraven
Läsa instruktioner/olika texter
Eleven ska känna igen olika texter, kunna läsa instruktioner.
Behöver mycket stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Behöver visst stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Visar förmåga som motsvarar kunskapskraven
Visar förmåga över kunskapskraven
Fri skrivning
Eleven ska utveckla sitt fria skrivande.
Behöver mycket stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Behöver visst stöd för att kunna visa förmåga motsvarande kunskapskraven
Visar förmåga som motsvarar kunskapskraven
Visar förmåga över kunskapskraven

Ny nivå