👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarskola: Engelska

Skapad 2021-06-09 16:21 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F – 9
Planering och bedömningsmatris för elever som erbjudits plats på sommarskolan i engelska. Individuella kommentarer finns längst ner i kommentarsfältet.

Innehåll

Under sommarskolan ska du arbeta med med de kunskapskrav som du inte har nått (se markering i matrisen och läs i kommentarsfältet längst ner). Nedan finns uppgifter till de olika förmågorna som du kan arbeta med.

 

Uppgifter sommarskola, engelska

Hörförståelse

newsinlevels.com

 

lyricstraining.com

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening

 

newsreel    ur.se

 

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/english/english.htm

 

http://www.esl-lab.com/

 

http://eslgold.com/listening/

 

Learn English Through Story, The Girl with the Green Eyes: https://www.youtube.com/watch?v=Aa3pAWlpBos

 

Learn English Through Story, The Willing Ghost:

https://www.youtube.com/watch?v=hura5E2uJ2o

 

Video lessons

https://en.islcollective.com/video-lessons/food-quantities-and-containers-ratatouille?code=wtce5TM0ZW

 

https://en.islcollective.com/video-lessons/english-quest-animals?code=wtce5TM0ZW

 

https://en.islcollective.com/video-lessons/apple-crumble-recipe?code=wtce5TM0ZW

 

https://en.islcollective.com/video-lessons/grocery-store-food-2-tappable-pictionary?code=wtce5TM0ZWLäsförståelse

www.readtheory.org

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading

 

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/english/english.htm

 

http://eslgold.com/reading/

 

Learn English Through Story, The Girl with the Green Eyes: https://www.youtube.com/watch?v=Aa3pAWlpBos

 

Learn English Through Story, The Willing Ghost:

https://www.youtube.com/watch?v=hura5E2uJ2o
Muntlig produktion

Describing pictures: https://docs.google.com/document/d/1TyD0Gh3QZ8dYRNqX-ikdhVJUCUdgPuXHoMYmQGMPCFs/edit?usp=sharing

 

Talking about films:https://docs.google.com/document/d/1lkosKOQVPXZhFs_dvKfoJbKCJnG2c_b6-l4KjsugBZQ/edit?usp=sharingSkriftlig produktion

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing

 

http://eslgold.com/writing/Muntlig interaktion

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking

 

http://eslgold.com/speaking/phrases/Skriftlig interaktion

Write a letter: https://docs.google.com/document/d/1ucs32CC5KzeKb0TGKidRBV8dgF83EOWzxdzfV8o9zeU/edit?usp=sharingGrammatik

http://grammarwise.org/

 

http://eslgold.com/grammar/

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-grammar

 

Ordförråd

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/advanced%20vobabulary

 

http://www.learningchocolate.com/

 

http://www.languageguide.org/english/vocabulary/

 

https://webenglish.se/basic-vocabulary/

 

http://www.vocapic.com/en

Matriser

Kunskapskraven i engelska

Reception

Förståelsen av det man hör och läser på målspråket
E
C
A
Vad du förstår
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Hur du visar vad du förstått
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Hur du arbetar
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Urval
Vad du väljer och hur du använder det
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

Produktion

Det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket.
E
C
A
Hur du uttrycker dig
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Flyt
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Variation
Hur du varierar dig och blir tydlig
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina framställningar. (lägre nivå)
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina framställningar. (högre nivå)

Interaktion

Hur man behandlar språket tillsammans med andra i muntlig eller skriftlig kommunikation
E
C
A
Hur du uttrycker dig
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Hur du löser problem
Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Hur du diskuterar
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med dina egna erfaren-heter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.