👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FS - Slöjd - Fria alster vt21

Skapad 2021-06-09 22:35 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Slöjd
I det här arbetsområdet möter du ett antal vanliga verktyg, tekniker och material i slöjden. Du ger förslag på vilka prylar du vill göra och tillsammans med läraren planerar du arbetet.

Innehåll

Planering - Fria alster - åk 4-6

Tidsperiod

Arbetsområdet kommer att ta vårterminen 2021 i anspråk.

Detta ska du arbeta med / Arbetssätt

Du tränar flera förmågor i slöjd i ett arbetsområde som handlar om att skapa en eller flera prylar. Vi kommer att träna på följande sätt: Eget hantverksarbete, handledning av lärare, diskussioner, muntliga instruktioner och inspiration via bilder.

Uppdraget är att tillverka en eller flera prylar. Du tilldelas delvis förberedda slöjdämnen i helträ, fiberskiva eller kryssfanér. Din uppgift är att forma, slipa och ytbehandla dina prylar till ett färdigt slöjdalster.

Efter detta arbetsområde ska du kunna / känna till:

Vi tränar först och främst förmågorna: Idéskapande, formgivning och framställning, utvärdering.

Du ska efter arbetsområdet kunna använda lämpliga verktyg. Du ska kunna skapa en egen pryl. Du ska kunna värdera ditt arbete.

Centrala begrepp

 • Såga, fila, spika, slipa, limma, måla.
 • Såg, fil, hammare, sandpapper, pensel.

Bedömning

Du kommer att bedömas genom:

 • Det du visar av verktygshantering och hantverk.
 • De frågor du ställer till läraren och kamrater under lektionerna.

Du kommer att vägledas i:

 • Det ansvar du tar för den gemensamma arbetsmiljön under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
FS - Slöjd - Fria alster - Matris

Grundtext
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
Eleven kan på ett ... sätt formge och framställa ett slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
... enkelt och delvis genomarbetat ...
... utvecklat och relativt väl genomarbetat ...
... välutvecklat och väl genomarbetat ...
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ... sätt.
... i huvudsak fungerande ...
... ändamålsenligt ...
... ändamålsenligt ...
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet ... idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
... bidra till att utveckla ...
... utveckla ...
... utveckla ... och sådant som eleven själv har sökt upp.
Ge omdömen
Eleven kan ge ... omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
... enkla ...
... utvecklade ...
... välutvecklade ...