👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GYMNASTIK, BANOR OCH UTMANINGAR ÅK 4 - 6

Skapad 2012-03-25 15:15 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
LPP i GYMNASTIK, BANOR OCH UTMANINGAR, ett allsidigt och grovmotorikinriktat arbetsområde i Idh för åk 4 - 6 på Klostergårdsskolan i Lund.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Innehåll

I arbetsområdet GYMNASTIK, BANOR OCH UTMANINGAR, kommer vi att arbeta med, att du ska...

 • förstå, öva, pröva och utveckla dig i många olika sätt att träna din kropp med hjälp av olika typer av redskap.
 • kunna sätta samman olika grovmotoriska grundformer på ett funktionellt sätt, t ex balansera, hoppa, klättra och rotera.

Denna träning är mycket bra för din hälsa, så ta stort ansvar för ditt eget lärande genom att lyssna koncentrerat och arbeta fokuserat utan att störa! Jag hjälper dig när du behöver!

 

Målet med arbetet är att du ska utveckla:

 • din fysiska styrka - du ska bli starkare i kroppens muskler,
 • din koordinationsförmåga - hur din kropps olika delar samverkar med varandra,
 • din balans,
 • din rörlighet - du ska kunna röra kroppens olika delar på ett smidigare sätt,
 • din kropps-, rums- och riktningsuppfattning - din känsla och upplevelse av var din kropp befinner sig och är på väg i en övning,
 • din förmåga att tänka på och anpassa dina rörelser till olika redskap i vissa övningar - du ska kunna använda fart, styrka och teknik på ett lämpligt, kontrollerat och "lagom" sätt,
 • ditt mod - du ska våga utmana dig själv allt mer till att öva och pröva roliga och kluriga övningar.


Sammanfattat, ska du alltså utveckla din förmåga att använda och arbeta med din kropp på ett starkare, smidigare och mer varierat och väl anpassat sätt med god balans.

 

Under arbetets gång kommer vi att:

med hjälp av många olika gymnastikredskap träna dessa förmågor, framför allt...

 • i banor, där du arbetar med en stor mängd olika moment efter varandra,
 • på stationer, där du arbetar på en given plats med vissa givna övningar,
 • i lekar, t ex Skeppsbrott och liknande, där du får träna att hoppa, springa, klättra, balansera osv
 
Jag visar och berättar och tar även hjälp av elever, så att alla ser och förstår både
 
 • hur olika övningar ser ut och tränas, samt
 • hur jag som idrottslärare kan hjälpa till i olika moment.

 

Arbetet sker ofta i mindre grupper på olika redskapsstationer eller i större grupp / helklass på banor eller lekar. Ibland får du välja fritt bland olika stationer. Jag försöker alltid skapa roliga, utmanande och varierade förutsättningar med många olika övningsalternativ på varje redskap, från lättare till svårare. Detta kräver stort eget ansvar av dig som elev!

 

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

 • det du visar i aktivitet, förståelse och utveckling under de idrottslektioner, där vi arbetar med gymnastik, banor och utmaningar. Ta stort ansvar för ditt eget lärande!

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå hur du ska träna och genomföra många olika motoriska övningar,
 • utveckla själva genomförandet av många olika motoriska övningar och hur du tar till dig och i praktiken omsätter din förståelse till allround motorisk förmåga.
 

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kunskapskrav i årskurs 3 eller 6

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
GYMNASTIK, BANOR OCH UTMANINGAR ÅK 4 - 6

ANSVAR SOM ELEV

Din förmåga att ta ansvar för ditt skolarbete i arbetsområdet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ansvarstagande för ditt lärande
Din förmåga att disponera lektionstiden.
Du visar grundläggande ambitionsnivå och tar ett grundläggande ansvar för ditt eget lärande i arbetsområde "Gymnastik, banor och utmaningar".
Du visar relativt hög ambitionsnivå och tar ett relativt bra ansvar för ditt eget lärande i arbetsområde "Gymnastik, banor och utmaningar".
Du visar mycket hög ambitionsnivå och tar ett mycket bra ansvar för ditt eget lärande i arbetsområde "Gymnastik, banor och utmaningar".
Förståelse
Din förmåga att se och förstå vad du ska arbeta med och varför.
Du visar grundläggande förståelse för de övningar vi har i banor och på stationer, samt varför och hur du kan arbeta med dem för att utveckla din motorik.
Du visar relativt god förståelse för de övningar vi har i banor och på stationer, samt varför och hur du kan arbeta med dem för att utveckla din motorik.
Du visar mycket god förståelse för de övningar vi har i banor och på stationer, samt varför och hur du kan arbeta med dem för att utveckla din motorik.

MOTORIK

Din förmåga att använda din kropp i arbetsområdet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Motorisk utveckling
Din förmåga att omsätta övning i motorisk utveckling.
Du visar grundläggande motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra några relativt enkla grovmotoriska grundformer i några olika redskap.
Du visar relativt god motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra många grovmotoriska grundformer i flera olika redskap.
Du visar mycket god motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra ett stort antal varierande och relativt avancerade grovmotoriska grundformer i många olika redskap.
Koordination och anpassning
Din förmåga att anpassa dina rörelser till olika omständigheter - kvalitéten på övningarna.
Du visar i olika övningar grundläggande förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.
Du visar i olika övningar relativt god förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.
Du visar i olika övningar mycket god förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.