👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent - ma 1a

Skapad 2021-06-10 13:56 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik
Lån, ränta och amortering. Det låter bekant eller hur? Du fick lära dig mer om det under de senaste veckorna veckorna.

Innehåll

Procent                 

Under de senaste veckorna har du arbetat med procent.  

 

Bedömningen skedde under lektioner och med hjälp av ett prov som du har haft möjlighet att  skriva efter avslutat område.

                                                                                                                                                                      

Vad: Procent. Lösa problem med hjälp av procent. 

Examination: Skriftligt prov. 

  

Efter avslutat arbetsområde förväntas du: 

 • känna igen och använda procent i vardagliga situationer 
 • behärska viktiga grundkunskaper om procent: räkna procentsats, delen och det hela 
 • göra beräkningar med promille och ppm 
 • beräkna procentuella förändringar 
 • göra beräkningar baserat på procentenheter 
 • använda procent och procentenheter för att uttrycka förändringar samt beräkna nya/gamla värden med hjälp av förändringsfaktor 
 • använda index för att beräkna priser och förändringar 
 • göra beräkningar med ränta och (rak) amortering  
 • använda kalkylprogrammet för att räkna ut ränta

Examinationsuppgift: 

Du bedöms med hjälp av ett prov och med hjälp av lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 
  Mat
 •  Förmåga att hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
  Mat
 • Förmåga att analysera och lösa problem med hjälp av matematik. 
  Mat
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. 
  Mat
 • Förmåga att kommunicera matematik muntligt, skriftligt och i handling
  Mat

 • Mat
 • Centralt innehåll
 • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  Mat  -
 • Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.
  Mat  -
 • Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
  Mat  -
 • Begreppen förändringsfaktor och index. Metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån med kalkylprogram.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -

Matriser

Mat
Bedömningsmatris - Procent - Ma 1a

Procent

Ej genomfört/Ej deltagit
E
C
A
Begrepp
Du beskriver begrepp (t.ex. andel, ppm, promille, procentenhet, förändringsfaktor, lån, amortering) översiktligt och använder något uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), tabeller eller bilder.
Du beskriver begrepp (t.ex. andel, ppm, promille, procentenhet, förändringsfaktor, index, lån, amortering) utförligt med några uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), tabeller eller bilder.
Du beskriver begrepp (t.ex. andel, ppm, promille, procentenhet, förändringsfaktor, index, lån amortering) utförligt med flera uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), tabeller eller bilder.
Du använder dessa begrepp för att lösa matematiska problem i bekanta situationer.
Du använder dessa begrepp för att lösa matematiska problem.
Du använder dessa begrepp med säkerhet för att lösa matematiska problem.
Procedur
Du utför några enkla procedurer med viss säkerhet. t.ex. gör beräkningar med promille, ppm, procentenhet, förändringsfaktor eller ränta.
Du utför flera procedurer med säkerhet.
Du utför flera procedurer med säkerhet och på ett effektivt sätt.
Du kan upptäcka misstag.
Du kan upptäcka och korrigera misstag.
Du kan upptäcka och korrigera misstag.
Problemlösning
Praxisnära problem - ett problem som du kan möta i praktiken
Du kan lösa matematiska problem som inkluderar ett fåtal begrepp (t.ex. förändringsfaktor, ränta) med enkla tolkningar.
Du kan lösa matematiska problem som inkluderar flera begrepp (t.ex. beräkningar på upprepad förändring med förändringsfaktor) med avancerade tolkningar.
Du kan lösa komplexa matematiska problem som inkluderar flera begrepp med avancerade tolkningar.
Du kan formulera enkla matematiska problem.
Du kan formulera matematiska problem som kräver avancerade tolkningar.
Du kan formulera komplexa matematiska problem.
Modellering
Du utvärderar resultatets rimlighet.
Du utvärderar resultatets rimlighet.
Du utvärderar resultatets rimlighet från olika perspektiv.
Du kan utvärdera valda metoder.
Du kan utvärdera valda metoder och ge alternativ till dem.
Du kan utvärdera valda metoder och ge alternativ till dem.
Resonemang
Du förklarar med enkla motiveringar och värderar egna och andras motiveringar.
Du förklarar med välgrundade motiveringar och värderar med hjälp av några ex. egna och andras motiveringar.
Du förklarar med välgrundade motiveringar på flera olika sätt och värderar med hjälp av flera ex. egna och andras motiveringar.
Kommunikation
Du uttrycker dig skriftligt med viss säkerhet och med inslag av matematiska representationer.
Du uttrycker dig skriftligt med viss säkerhet och använder symboler och andra uttryckssätt, t.ex. ord eller bilder. Du anpassar språket till viss del till uppgiften.
Du uttrycker dig skriftligt med säkerhet och anpassar språket till uppgiften.
Relevans
Du ger exempel på vilken betydelse har procenträkning inom samhällslivet med enkel motivering.
Du ger exempel på vilken betydelse har procenträkning inom yrkeslivet och samhällslivet med välgrundad motivering.
Du ger exempel på vilken betydelse har procenträkning inom yrkeslivet och samhällslivet med motivering från olika sammanhang.