👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntidsresan åk 3

Skapad 2021-06-10 15:12 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vad är egentligen forntiden? Hur längesedan var det? Fanns det människor? Hur såg de ut? Nu kommer vi göra en resa bakåt i tiden, flera flera tusen år faktiskt. Vi börjar längst bak och vandrar framåt. Från kallaste istid ända fram till järnåldern. Häng på!

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- kunna beskriva hur människor levde på forntiden

- kunna några viktiga saker som hände på forntiden

- kunna använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att visa när viktiga saker hände

- kunna beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen

- kunna beskriva hur man kan se spår av forntiden i språket

- kunna återge innehållet i någon berättelse om gudar från forntiden

Så här arbetar vi

Vi kommer läsa texter.

Vi kommer se på kortare filmer.

Vi kommer skriva texter.

Vi kommer arbeta enskilt, i par och i grupp.

Vi kommer skapa med händerna. 

Vi kommer att skapa ett Forntidsspel tillsammans.

 

Bedömning

Se matris nedan.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
Forntidsresan

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Istiden (fråga 1 och 2)
Du ger 2 eller flera exempel på spår i naturen från istiden.
Du kan förklara hur 2 av dem bildades.
Stenåldern (fråga 3)
Du beskriver livet på jägarstenåldern genom att berätta om ett par exempel av följande områden: bostad, mat, sysselsättning eller föremål.
I din beskrivning av livet under jägarstenåldern får du med alla delarna: bostad, mat, sysselsättning och föremål.
Stenåldern (fråga 4 och 5)
Du ger exempel på de viktigaste förändringarna under bondestenåldern
Du förklarar varför förändringen/förändringarna var viktiga för människorna
Bronsåldern (fråga 6 och 7)
Du vet att det bara var rika människor som använde brons under bronsåldern och ger exempel på vad människorna tillverkade av bronset.
Bronsåldern (fråga 8)
Du beskriver enkelt hur hövdingar begravdes under bronsåldern
Du beskriver lite utförligare hur hövdingarna begravdes under bronsåldern.
Bronsåldern
Du har målat hällristningar i en bilduppgift.
Du kan förklara vad hällristningar är. (fråga 9)
Järnåldern (fråg 10 och 11)
Du ger ett exempel på varför människorna började använda järn istället för brons. Du ger exempel på nya föremål som tillverkades av järn
Du ger flera exempel på varför människorna började använda järn istället för brons . Du ger exempel på nya föremål som tillverkades av järn.
Järnåldern (fråga 12)
Du drar en slutsats om anledningen till att människorna reste längre med sina båtar under järnåldern
Järnålder (fråga 13)
Du vet vad fornborgarna användes till
Forntiden (fråga 14)
Du vet varför forntids människorna begravdes med föremål, djur mm.
Järnåldern
Du har skapat en serie i ord och bild som bygger på en berättelse om gudar från forntiden