👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 3, 20/21

Skapad 2021-06-10 14:59 i Hallenskolan Mölndals Stad
Språk är människans främsta egenskap för att tänka, kommunicera och att lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
Grundskola 3 Svenska
Lpp Svenska

Innehåll

Skolan ska

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisning i ämnet ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga att:
•  läsa bekanta och elevnära texter med flyt
• diskutera och reflektera över innehållet i det du har läst
• skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
• använda stor bokstav, punkt och frågetecken
• stava ord som du själv använder i dina texter
• skriva texter med tydlig inledning, handling och avslutning
• söka information från olika källor samt återge denna i skriftlig form
• skriva enkla faktatexter
• ge respons på andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter
• samtala om elevnära frågor genom att aktivt ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
• läsa elevnära texter med flyt
• återberätta och samtala om innehållet i det du har läst
• skriva läsligt för hand samt skriva enkla texter på dator
• använda stor bokstav, punkt och frågetecken
• stava ord som du själv ofta använder samt känna till och använda de stavningsregler vi har gått igenom (ng-ljudet och j-ljudet)
• i din text ha en tydlig inledning, handling och avslutning
• skriva olika sorters texter, t ex berättelser, dikter och faktatexter
• kunna ge och ta emot respons och utifrån det bearbeta dina texter
• aktivt delta i samtal och diskussioner.

Undervisning

• Läsa olika sorters texter för dig själv och inför andra.                                                                                      

• Samtala om egna och andras texter. Träna på att återberätta innehållet skriftligt och muntligt genom t ex bokrecensioner. 

• Träna på att skriva olika sorters texter enskilt och i grupp. 

• Träna på att skriva enkla texter på dator.

• Genom olika övningar och uppgifter träna på stor bokstav, punkt och frågetecken.

• Genomgång av olika stavningsregler samt uppgifter och övningar som tränar dessa.

• Träna på att ge respons till andra genom att lyssna och ställa frågor.

• Träna på att bearbeta det du har skrivit utifrån den respons du har fått.                                                  

•Som verktyg i undervisningen använder vi bl.a. interaktiva hjälpmedel.    

•Träna på olika strategier att lära och minnas, t.ex stödord, tankekarta, rim, rabbla m.m  

•Träna på att uttrycka egna känslor, kunskaper och åsikter samt lyssna på andras. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3